Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laneid As
Juridisk navn:  Laneid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91670607
V/ Randi Rettedal Dalbygda V/ Randi Rettedal Dalbygda Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 999068634
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-700%
Egenkapital  
  
-250%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 5.000 7.000 0 0
Resultat: -16.000 -2.000 -2.000 -8.000 -7.000
Egenkapital: -21.000 -6.000 -4.000 -2.000 12.000
Regnskap for  Laneid As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 5.000 7.000 0 0
Driftskostnader -16.000 -7.000 -8.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -16.000 -2.000 -2.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -16.000 -2.000 -2.000 -8.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 -6.000 4.000
Årsresultat -16.000 -2.000 -2.000 -14.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 516.000 510.000 510.000 510.000 514.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 7.000 0 5.000
Sum eiendeler 518.000 513.000 517.000 510.000 519.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -27.000 -25.000 -23.000 -9.000
Sum egenkapital -21.000 -6.000 -4.000 -2.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 538.000 517.000 519.000 510.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 513.000 517.000 510.000 519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.000 7.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 5.000 7.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -7.000 -8.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -16.000 -7.000 -8.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -16.000 -2.000 -2.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -2.000 -2.000 -14.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 516.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum anleggsmidler 516.000 510.000 510.000 510.000 514.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 7.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 7.000 0 5.000
Sum eiendeler 518.000 513.000 517.000 510.000 519.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -27.000 -25.000 -23.000 -9.000
Sum egenkapital -21.000 -6.000 -4.000 -2.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 2.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000 2.000 0
Leverandørgjeld 10.000 0 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 529.000 517.000 519.000 510.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 538.000 517.000 519.000 510.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 513.000 517.000 510.000 519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -536.000 -514.000 -512.000 -510.000 -502.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -4.1 -1.2 -0.8 -0.4 2.3
Resultatgrad -28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -25.6 -86.5 -130.3 -256.0 42.3
Total kapitalrentabilitet -3.1 -0.4 -0.4 -1.4 -1.3
Signatur
31.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex