Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Langdøla Invest AS
Juridisk navn:  Langdøla Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92891799
Kjølhalstien 1 Kjølhalstien 1 Fax:
3189 Horten 3189 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 883867092
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-40.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 84.000 0
Resultat: -239.000 -239.000 160.000 -158.000 -225.000
Egenkapital: 645.000 1.084.000 1.324.000 1.164.000 1.322.000
Regnskap for  Langdøla Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 84.000 0
Driftskostnader -65.000 -358.000 -25.000 -261.000 -219.000
Driftsresultat -65.000 -358.000 -25.000 -177.000 -218.000
Finansinntekter 200.000 209.000 200.000 96.000 10.000
Finanskostnader -375.000 -90.000 -16.000 -78.000 -17.000
Finans -175.000 119.000 184.000 18.000 -7.000
Resultat før skatt -239.000 -239.000 160.000 -158.000 -225.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -239.000 -239.000 160.000 -158.000 -225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 123.000
Sum omløpsmidler 697.000 1.112.000 1.349.000 1.237.000 1.227.000
Sum eiendeler 697.000 1.112.000 1.349.000 1.237.000 1.350.000
Sum opptjent egenkapital 545.000 984.000 1.224.000 1.064.000 1.222.000
Sum egenkapital 645.000 1.084.000 1.324.000 1.164.000 1.322.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 28.000 26.000 73.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000 1.112.000 1.350.000 1.237.000 1.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 84.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 84.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -14.000 -14.000
Avskrivning 0 0 0 -82.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -358.000 -25.000 -165.000 -123.000
Driftskostnader -65.000 -358.000 -25.000 -261.000 -219.000
Driftsresultat -65.000 -358.000 -25.000 -177.000 -218.000
Finansinntekter 200.000 209.000 200.000 96.000 10.000
Finanskostnader -375.000 -90.000 -16.000 -78.000 -17.000
Finans -175.000 119.000 184.000 18.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -239.000 -239.000 160.000 -158.000 -225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 123.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 123.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 332.000 366.000 366.000
Andre fordringer 0 38.000 5.000 18.000 23.000
Sum investeringer 154.000 485.000 460.000 498.000 582.000
Kasse, bank 543.000 589.000 552.000 354.000 256.000
Sum omløpsmidler 697.000 1.112.000 1.349.000 1.237.000 1.227.000
Sum eiendeler 697.000 1.112.000 1.349.000 1.237.000 1.350.000
Sum opptjent egenkapital 545.000 984.000 1.224.000 1.064.000 1.222.000
Sum egenkapital 645.000 1.084.000 1.324.000 1.164.000 1.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 10.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 28.000 26.000 61.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 28.000 26.000 73.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000 1.112.000 1.350.000 1.237.000 1.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 645.000 1.084.000 1.323.000 1.164.000 1.199.000
Likviditetsgrad 1 13.4 39.7 51.9 16.9 43.8
Likviditetsgrad 2 13.4 39.7 51.9 16.9 43.9
Soliditet 92.5 97.5 98.1 94.1 97.9
Resultatgrad -210.7
Rentedekningsgrad -0.2 -1.6 -2.3 -12.2
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 19.4 -13.4 1 -6.5 -15.4
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex