Langevåg Barnehage Sa
Juridisk navn:  Langevåg Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428770
Nedre Hillestveit 1 Nedre Hillestveit 1 Fax: 53428785
5443 Bømlo 5443 Bømlo
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 983493289
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/7/2001 1
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Me-To Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.08%
Resultat  
  
-559.3%
Egenkapital  
  
-7.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.222.000 8.754.000 7.743.000 8.830.000 10.667.000
Resultat: -395.000 86.000 -119.000 833.000 1.829.000
Egenkapital: 4.778.000 5.180.000 5.094.000 5.213.000 4.381.000
Regnskap for  Langevåg Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.222.000 8.754.000 7.743.000 8.830.000 10.667.000
Driftskostnader -8.619.000 -8.654.000 -7.824.000 -7.953.000 -8.805.000
Driftsresultat -397.000 101.000 -81.000 876.000 1.863.000
Finansinntekter 82.000 75.000 72.000 72.000 88.000
Finanskostnader -80.000 -90.000 -110.000 -116.000 -122.000
Finans 2.000 -15.000 -38.000 -44.000 -34.000
Resultat før skatt -395.000 86.000 -119.000 833.000 1.829.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -395.000 86.000 -119.000 833.000 1.829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.403.000 4.669.000 4.578.000 4.903.000 5.162.000
Sum omløpsmidler 6.224.000 6.914.000 7.202.000 7.145.000 6.486.000
Sum eiendeler 10.627.000 11.583.000 11.780.000 12.048.000 11.648.000
Sum opptjent egenkapital 4.759.000 5.155.000 5.069.000 5.188.000 4.355.000
Sum egenkapital 4.778.000 5.180.000 5.094.000 5.213.000 4.381.000
Sum langsiktig gjeld 4.812.000 5.127.000 5.429.000 5.723.000 6.010.000
Sum kortsiktig gjeld 1.037.000 1.277.000 1.257.000 1.113.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 10.627.000 11.584.000 11.780.000 12.049.000 11.648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.939.000 7.463.000 6.552.000 7.620.000 9.440.000
Andre inntekter 1.283.000 1.291.000 1.190.000 1.210.000 1.226.000
Driftsinntekter 8.222.000 8.754.000 7.743.000 8.830.000 10.667.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.190.000 -7.211.000 -6.481.000 -6.514.000 -7.334.000
Avskrivning -266.000 -272.000 -325.000 -345.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.163.000 -1.171.000 -1.018.000 -1.094.000 -1.088.000
Driftskostnader -8.619.000 -8.654.000 -7.824.000 -7.953.000 -8.805.000
Driftsresultat -397.000 101.000 -81.000 876.000 1.863.000
Finansinntekter 82.000 75.000 72.000 72.000 88.000
Finanskostnader -80.000 -90.000 -110.000 -116.000 -122.000
Finans 2.000 -15.000 -38.000 -44.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -395.000 86.000 -119.000 833.000 1.829.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.327.000 4.560.000 4.522.000 4.766.000 5.042.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 109.000 56.000 137.000 119.000
Sum varige driftsmidler 4.403.000 4.669.000 4.578.000 4.903.000 5.162.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.403.000 4.669.000 4.578.000 4.903.000 5.162.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 66.000 19.000 13.000 210.000
Andre fordringer 144.000 282.000 313.000 222.000 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.063.000 6.567.000 6.870.000 6.910.000 6.044.000
Sum omløpsmidler 6.224.000 6.914.000 7.202.000 7.145.000 6.486.000
Sum eiendeler 10.627.000 11.583.000 11.780.000 12.048.000 11.648.000
Sum opptjent egenkapital 4.759.000 5.155.000 5.069.000 5.188.000 4.355.000
Sum egenkapital 4.778.000 5.180.000 5.094.000 5.213.000 4.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.812.000 5.127.000 5.429.000 5.723.000 6.010.000
Leverandørgjeld 58.000 101.000 186.000 40.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 369.000 507.000 430.000 425.000 484.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 610.000 669.000 641.000 647.000 704.000
Sum kortsiktig gjeld 1.037.000 1.277.000 1.257.000 1.113.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 10.627.000 11.584.000 11.780.000 12.049.000 11.648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.187.000 5.637.000 5.945.000 6.032.000 5.229.000
Likviditetsgrad 1 6 5.4 5.7 6.4 5.2
Likviditetsgrad 2 6 5.4 5.7 6.4 5.2
Soliditet 4 44.7 43.2 43.3 37.6
Resultatgrad -4.8 1.2 9.9 17.5
Rentedekningsgrad 1.1 -0.7 7.6 16.0
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.3 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 -0.1 7.9 16.7
Signatur
30.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex