Langset Rør AS
Juridisk navn:  Langset Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71512479
Atlanterhavsvegen 5 Atlanterhavsvegen 5 Fax: 71512111
6532 Averøy 6532 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Averøy
Org.nr: 975980731
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/1/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.66%
Resultat  
  
139.3%
Egenkapital  
  
41.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.056.000 19.763.000 20.439.000 20.825.000 16.802.000
Resultat: 415.000 -1.056.000 658.000 1.258.000 -242.000
Egenkapital: 1.131.000 800.000 1.618.000 1.324.000 428.000
Regnskap for  Langset Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.056.000 19.763.000 20.439.000 20.825.000 16.802.000
Driftskostnader -22.522.000 -20.607.000 -19.522.000 -19.270.000 -16.639.000
Driftsresultat 533.000 -843.000 917.000 1.555.000 162.000
Finansinntekter 130.000 41.000 64.000 42.000 20.000
Finanskostnader -248.000 -253.000 -324.000 -339.000 -423.000
Finans -118.000 -212.000 -260.000 -297.000 -403.000
Resultat før skatt 415.000 -1.056.000 658.000 1.258.000 -242.000
Skattekostnad -85.000 238.000 -164.000 -362.000 46.000
Årsresultat 331.000 -817.000 494.000 896.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.981.000 4.094.000 4.286.000 4.509.000 4.863.000
Sum omløpsmidler 7.551.000 5.821.000 8.441.000 12.330.000 4.377.000
Sum eiendeler 11.532.000 9.915.000 12.727.000 16.839.000 9.240.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 395.000 1.213.000 919.000 23.000
Sum egenkapital 1.131.000 800.000 1.618.000 1.324.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 5.108.000 5.885.000 6.630.000 7.383.000 5.655.000
Sum kortsiktig gjeld 5.293.000 3.229.000 4.479.000 8.131.000 3.158.000
Sum gjeld og egenkapital 11.532.000 9.914.000 12.727.000 16.838.000 9.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.982.000 19.698.000 20.439.000 20.780.000 16.802.000
Andre inntekter 74.000 65.000 0 45.000 0
Driftsinntekter 23.056.000 19.763.000 20.439.000 20.825.000 16.802.000
Varekostnad -9.985.000 -7.960.000 -8.275.000 -7.989.000 -6.330.000
Lønninger -8.657.000 -9.142.000 -8.089.000 -8.267.000 -6.645.000
Avskrivning -327.000 -296.000 -311.000 -324.000 -344.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.553.000 -3.209.000 -3.115.000 -2.767.000 -3.035.000
Driftskostnader -22.522.000 -20.607.000 -19.522.000 -19.270.000 -16.639.000
Driftsresultat 533.000 -843.000 917.000 1.555.000 162.000
Finansinntekter 130.000 41.000 64.000 42.000 20.000
Finanskostnader -248.000 -253.000 -324.000 -339.000 -423.000
Finans -118.000 -212.000 -260.000 -297.000 -403.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Årsresultat 331.000 -817.000 494.000 896.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 273.000 358.000 119.000 133.000 403.000
Fast eiendom 3.112.000 3.279.000 3.447.000 3.607.000 3.767.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 596.000 451.000 714.000 763.000 495.000
Sum varige driftsmidler 3.708.000 3.730.000 4.161.000 4.369.000 4.262.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000 6.000 7.000 199.000
Sum anleggsmidler 3.981.000 4.094.000 4.286.000 4.509.000 4.863.000
Varebeholdning 3.490.000 3.045.000 2.760.000 2.742.000 2.665.000
Kundefordringer 2.613.000 1.491.000 2.705.000 2.998.000 1.310.000
Andre fordringer 1.138.000 756.000 250.000 272.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 309.000 528.000 2.726.000 6.318.000 257.000
Sum omløpsmidler 7.551.000 5.821.000 8.441.000 12.330.000 4.377.000
Sum eiendeler 11.532.000 9.915.000 12.727.000 16.839.000 9.240.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 395.000 1.213.000 919.000 23.000
Sum egenkapital 1.131.000 800.000 1.618.000 1.324.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 378.000 142.000 608.000 341.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.108.000 5.885.000 6.630.000 7.383.000 5.655.000
Leverandørgjeld 2.056.000 806.000 1.117.000 1.002.000 1.396.000
Betalbar skatt 0 0 151.000 92.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.019.000 782.000 1.110.000 2.173.000 737.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.838.000 1.500.000 1.293.000 4.524.000 1.025.000
Sum kortsiktig gjeld 5.293.000 3.229.000 4.479.000 8.131.000 3.158.000
Sum gjeld og egenkapital 11.532.000 9.914.000 12.727.000 16.838.000 9.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.258.000 2.592.000 3.962.000 4.199.000 1.219.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.9 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.3 1.2 0.6
Soliditet 9.8 8.1 12.7 7.9 4.6
Resultatgrad 2.3 -4.3 4.5 7.5 1.0
Rentedekningsgrad 2.1 -3.3 2.8 4.7 0.4
Gjeldsgrad 9.2 11.4 6.9 11.7 20.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 -8.1 7.7 9.5 2.0
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
OLA LANGSET
Prokurister
18.04.2012
OLA LANGSET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex