Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lanoen Invest As
Juridisk navn:  Lanoen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 818157282
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25.16%
Egenkapital  
  
2.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 5.239.000 4.186.000 1.018.000
Egenkapital: 115.026.000 112.709.000 110.013.000
Regnskap for  Lanoen Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -48.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -48.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.291.000 4.234.000 2.940.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -1.838.000
Finans 5.286.000 4.229.000 1.102.000
Resultat før skatt 5.239.000 4.186.000 1.018.000
Skattekostnad -21.000 -21.000 0
Årsresultat 5.217.000 4.166.000 1.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum omløpsmidler 9.754.000 7.359.000 3.413.000
Sum eiendeler 120.059.000 117.664.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -41.542.000 -43.859.000 -46.525.000
Sum egenkapital 115.026.000 112.709.000 110.013.000
Sum langsiktig gjeld 1.969.000 2.239.000 2.497.000
Sum kortsiktig gjeld 3.064.000 2.716.000 1.208.000
Sum gjeld og egenkapital 120.059.000 117.664.000 113.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -44.000 -84.000
Driftskostnader -48.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -48.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.291.000 4.234.000 2.940.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -1.838.000
Finans 5.286.000 4.229.000 1.102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -1.500.000 -1.200.000
Årsresultat 5.217.000 4.166.000 1.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.391.000 4.166.000 2.923.000
Sum investeringer 3.944.000 2.602.000 0
Kasse, bank 419.000 591.000 491.000
Sum omløpsmidler 9.754.000 7.359.000 3.413.000
Sum eiendeler 120.059.000 117.664.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -41.542.000 -43.859.000 -46.525.000
Sum egenkapital 115.026.000 112.709.000 110.013.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 25.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.969.000 2.239.000 2.497.000
Leverandørgjeld 0 14.000 8.000
Betalbar skatt 14.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -1.500.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.349.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.064.000 2.716.000 1.208.000
Sum gjeld og egenkapital 120.059.000 117.664.000 113.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.690.000 4.643.000 2.205.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 2.8
Likviditetsgrad 2 3.2 2.7 2.8
Soliditet 95.8 95.8 96.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.6 -8.8
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.4 3.6 2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex