Lanternen AS
Juridisk navn:  Lanternen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70085250
Jensholmen 1 Fax: 70085280
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 981676157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/21/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.43%
Resultat  
  
-166.67%
Egenkapital  
  
-7.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.626.000 4.693.000 4.746.000 5.404.000 6.217.000
Resultat: -30.000 45.000 -65.000 -18.000 296.000
Egenkapital: 233.000 252.000 222.000 264.000 277.000
Regnskap for  Lanternen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.626.000 4.693.000 4.746.000 5.404.000 6.217.000
Driftskostnader -4.655.000 -4.620.000 -4.827.000 -5.391.000 -5.889.000
Driftsresultat -29.000 74.000 -80.000 13.000 327.000
Finansinntekter 21.000 0 33.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -30.000 -18.000 -31.000 -32.000
Finans 0 -30.000 15.000 -31.000 -32.000
Resultat før skatt -30.000 45.000 -65.000 -18.000 296.000
Skattekostnad 10.000 -14.000 23.000 4.000 -80.000
Årsresultat -19.000 30.000 -42.000 -13.000 216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 398.000 478.000 583.000 695.000 747.000
Sum omløpsmidler 546.000 756.000 619.000 558.000 580.000
Sum eiendeler 944.000 1.234.000 1.202.000 1.253.000 1.327.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 152.000 122.000 164.000 177.000
Sum egenkapital 233.000 252.000 222.000 264.000 277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 982.000 980.000 986.000 1.041.000
Sum gjeld og egenkapital 945.000 1.234.000 1.202.000 1.253.000 1.327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.626.000 4.693.000 4.746.000 5.329.000 6.217.000
Andre inntekter 0 0 0 75.000 0
Driftsinntekter 4.626.000 4.693.000 4.746.000 5.404.000 6.217.000
Varekostnad -1.537.000 -1.800.000 -1.801.000 -1.932.000 -2.266.000
Lønninger -1.410.000 -1.377.000 -1.328.000 -1.531.000 -1.696.000
Avskrivning -115.000 -112.000 -159.000 -165.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.593.000 -1.331.000 -1.539.000 -1.763.000 -1.730.000
Driftskostnader -4.655.000 -4.620.000 -4.827.000 -5.391.000 -5.889.000
Driftsresultat -29.000 74.000 -80.000 13.000 327.000
Finansinntekter 21.000 0 33.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -30.000 -18.000 -31.000 -32.000
Finans 0 -30.000 15.000 -31.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 30.000 -42.000 -13.000 216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 15.000 21.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 299.000 373.000 453.000 570.000 697.000
Sum varige driftsmidler 299.000 373.000 453.000 570.000 697.000
Sum finansielle anleggsmidler 74.000 90.000 109.000 125.000 50.000
Sum anleggsmidler 398.000 478.000 583.000 695.000 747.000
Varebeholdning 97.000 67.000 89.000 78.000 56.000
Kundefordringer 376.000 363.000 336.000 420.000 449.000
Andre fordringer 17.000 149.000 118.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 178.000 76.000 60.000 75.000
Sum omløpsmidler 546.000 756.000 619.000 558.000 580.000
Sum eiendeler 944.000 1.234.000 1.202.000 1.253.000 1.327.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 152.000 122.000 164.000 177.000
Sum egenkapital 233.000 252.000 222.000 264.000 277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 9.000
Leverandørgjeld 361.000 440.000 564.000 553.000 453.000
Betalbar skatt 0 9.000 0 2.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 120.000 181.000 97.000 220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 414.000 235.000 334.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 982.000 980.000 986.000 1.041.000
Sum gjeld og egenkapital 945.000 1.234.000 1.202.000 1.253.000 1.327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -166.000 -226.000 -361.000 -428.000 -461.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6
Soliditet 24.7 20.4 18.5 21.1 20.9
Resultatgrad -0.6 1.6 -1.7 0.2 5.3
Rentedekningsgrad -1.4 2.5 -4.4 0.4 10.2
Gjeldsgrad 3.1 3.9 4.4 3.7 3.8
Total kapitalrentabilitet -0.8 6 -3.9 1.0 24.6
Signatur
02.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex