Lars A. Lien Invest As
Juridisk navn:  Lars A. Lien Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brønnvegen 11 Brønnvegen 11 Fax:
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 928604713
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2022 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Råd & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 8.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 29.000
Regnskap for  Lars A. Lien Invest As
Resultat 2022
Driftsinntekter 8.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 29.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 29.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 8.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -9.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 15.000
Sum anleggsmidler 15.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 29.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 100.0
Resultatgrad -12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -3.4
Signatur
31.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex