Larsegutt 4 AS
Juridisk navn:  Larsegutt 4 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkeland Birkeland Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 993436623
Aksjekapital: 76.289 NOK
Etableringsdato: 9/29/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
161.11%
Egenkapital  
  
0.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 11.000 -18.000 -96.000 3.177.000 238.000
Egenkapital: 3.518.000 3.507.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Regnskap for  Larsegutt 4 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -13.000 -40.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -22.000 -13.000 -40.000 -10.000 -7.000
Finansinntekter 32.000 0 9.000 3.187.000 245.000
Finanskostnader 0 -6.000 -66.000 0 0
Finans 32.000 -6.000 -57.000 3.187.000 245.000
Resultat før skatt 11.000 -18.000 -96.000 3.177.000 238.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 -18.000 -96.000 3.177.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.201.000 3.028.000 3.028.000 3.041.000 1.716.000
Sum omløpsmidler 318.000 480.000 498.000 581.000 63.000
Sum eiendeler 3.519.000 3.508.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Sum opptjent egenkapital 3.442.000 3.431.000 3.450.000 3.546.000 1.474.000
Sum egenkapital 3.518.000 3.507.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.518.000 3.507.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -13.000 -40.000 -10.000 -7.000
Driftskostnader -22.000 -13.000 -40.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -22.000 -13.000 -40.000 -10.000 -7.000
Finansinntekter 32.000 0 9.000 3.187.000 245.000
Finanskostnader 0 -6.000 -66.000 0 0
Finans 32.000 -6.000 -57.000 3.187.000 245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -240.000
Årsresultat 11.000 -18.000 -96.000 3.177.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.201.000 3.028.000 3.028.000 3.041.000 1.716.000
Sum anleggsmidler 3.201.000 3.028.000 3.028.000 3.041.000 1.716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 31.000 0 50.000 31.000 0
Kasse, bank 286.000 480.000 449.000 550.000 63.000
Sum omløpsmidler 318.000 480.000 498.000 581.000 63.000
Sum eiendeler 3.519.000 3.508.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Sum opptjent egenkapital 3.442.000 3.431.000 3.450.000 3.546.000 1.474.000
Sum egenkapital 3.518.000 3.507.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -240.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.518.000 3.507.000 3.526.000 3.622.000 1.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 318.000 480.000 498.000 581.000 63.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.2 -0.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.3 -0.4 -0.9 87.7 13.4
Signatur
26.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex