Larsgården Eiendom As
Juridisk navn:  Larsgården Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70150133
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 980595102
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.07%
Resultat  
  
7.28%
Egenkapital  
  
31.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.620.000 1.513.000 1.368.000 1.353.000 1.336.000
Resultat: 1.223.000 1.140.000 749.000 884.000 747.000
Egenkapital: 3.950.000 3.004.000 2.133.000 1.568.000 1.814.000
Regnskap for  Larsgården Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.620.000 1.513.000 1.368.000 1.353.000 1.336.000
Driftskostnader -328.000 -297.000 -490.000 -307.000 -374.000
Driftsresultat 1.291.000 1.215.000 878.000 1.046.000 962.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 10.000 14.000
Finanskostnader -76.000 -84.000 -136.000 -171.000 -229.000
Finans -69.000 -76.000 -128.000 -161.000 -215.000
Resultat før skatt 1.223.000 1.140.000 749.000 884.000 747.000
Skattekostnad -277.000 -269.000 -183.000 -231.000 -202.000
Årsresultat 946.000 871.000 566.000 653.000 545.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.160.000 5.876.000 5.686.000 5.824.000 5.962.000
Sum omløpsmidler 856.000 991.000 582.000 730.000 730.000
Sum eiendeler 7.016.000 6.867.000 6.268.000 6.554.000 6.692.000
Sum opptjent egenkapital 3.700.000 2.754.000 1.883.000 1.318.000 1.564.000
Sum egenkapital 3.950.000 3.004.000 2.133.000 1.568.000 1.814.000
Sum langsiktig gjeld 2.687.000 3.457.000 3.831.000 4.201.000 4.571.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 406.000 304.000 785.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 7.016.000 6.867.000 6.268.000 6.554.000 6.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.544.000 1.482.000 1.368.000 0 0
Andre inntekter 76.000 30.000 0 1.353.000 1.336.000
Driftsinntekter 1.620.000 1.513.000 1.368.000 1.353.000 1.336.000
Varekostnad -55.000 -54.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -10.000 -28.000 -94.000
Avskrivning -138.000 -138.000 -138.000 -138.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -105.000 -342.000 -141.000 -142.000
Driftskostnader -328.000 -297.000 -490.000 -307.000 -374.000
Driftsresultat 1.291.000 1.215.000 878.000 1.046.000 962.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 10.000 14.000
Finanskostnader -76.000 -84.000 -136.000 -171.000 -229.000
Finans -69.000 -76.000 -128.000 -161.000 -215.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -900.000 0
Årsresultat 946.000 871.000 566.000 653.000 545.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.409.000 5.547.000 5.686.000 5.824.000 5.118.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.160.000 5.876.000 5.686.000 5.824.000 5.962.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.160.000 5.876.000 5.686.000 5.824.000 5.962.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 7.000 0 0 1.000
Andre fordringer 18.000 19.000 19.000 29.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 832.000 966.000 564.000 701.000 719.000
Sum omløpsmidler 856.000 991.000 582.000 730.000 730.000
Sum eiendeler 7.016.000 6.867.000 6.268.000 6.554.000 6.692.000
Sum opptjent egenkapital 3.700.000 2.754.000 1.883.000 1.318.000 1.564.000
Sum egenkapital 3.950.000 3.004.000 2.133.000 1.568.000 1.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 99.000 99.000 96.000 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.687.000 3.457.000 3.831.000 4.201.000 4.571.000
Leverandørgjeld 39.000 91.000 49.000 10.000 3.000
Betalbar skatt 284.000 270.000 181.000 228.000 188.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 30.000 51.000 63.000 72.000
Utbytte 0 0 0 -900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 15.000 23.000 34.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 406.000 304.000 785.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 7.016.000 6.867.000 6.268.000 6.554.000 6.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 477.000 585.000 278.000 -55.000 424.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 1.9 0.9 2.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 1.9 1.0 2.4
Soliditet 56.3 43.7 3 23.9 27.1
Resultatgrad 79.7 80.3 64.2 77.3 72.0
Rentedekningsgrad 1 14.5 6.5 6.2 4.3
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.9 3.2 2.7
Total kapitalrentabilitet 18.5 17.8 14.1 16.1 14.6
Signatur
24.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex