Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laru AS
Juridisk navn:  Laru AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46840824
Tveit Tveit Fax:
5687 Flatråker 5687 Flatråker
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 992060034
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-55.15%
Egenkapital  
  
37.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.000 0 0 0 0
Resultat: 1.346.000 3.001.000 274.000 176.000 879.000
Egenkapital: 4.894.000 3.549.000 1.848.000 1.574.000 1.648.000
Regnskap for  Laru AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 0
Driftskostnader -37.000 -17.000 -16.000 -12.000 -12.000
Driftsresultat -7.000 -17.000 -16.000 -12.000 -12.000
Finansinntekter 1.353.000 3.018.000 290.000 249.000 910.000
Finanskostnader 0 0 0 -61.000 -19.000
Finans 1.353.000 3.018.000 290.000 188.000 891.000
Resultat før skatt 1.346.000 3.001.000 274.000 176.000 879.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.346.000 3.001.000 274.000 176.000 879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.335.000 2.345.000 1.304.000 304.000 1.759.000
Sum omløpsmidler 1.559.000 1.204.000 544.000 1.520.000 389.000
Sum eiendeler 4.894.000 3.549.000 1.848.000 1.824.000 2.148.000
Sum opptjent egenkapital 4.793.000 3.447.000 1.746.000 1.473.000 1.546.000
Sum egenkapital 4.894.000 3.549.000 1.848.000 1.574.000 1.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 250.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 4.895.000 3.549.000 1.848.000 1.825.000 2.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 30.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -17.000 -16.000 -12.000 -12.000
Driftskostnader -37.000 -17.000 -16.000 -12.000 -12.000
Driftsresultat -7.000 -17.000 -16.000 -12.000 -12.000
Finansinntekter 1.353.000 3.018.000 290.000 249.000 910.000
Finanskostnader 0 0 0 -61.000 -19.000
Finans 1.353.000 3.018.000 290.000 188.000 891.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.300.000 0 -250.000 -500.000
Årsresultat 1.346.000 3.001.000 274.000 176.000 879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.230.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.230.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 2.345.000 1.304.000 304.000 1.759.000
Sum anleggsmidler 3.335.000 2.345.000 1.304.000 304.000 1.759.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 14.000 14.000 33.000 0
Sum investeringer 1.000.000 0 0 0 0
Kasse, bank 546.000 1.190.000 530.000 1.487.000 389.000
Sum omløpsmidler 1.559.000 1.204.000 544.000 1.520.000 389.000
Sum eiendeler 4.894.000 3.549.000 1.848.000 1.824.000 2.148.000
Sum opptjent egenkapital 4.793.000 3.447.000 1.746.000 1.473.000 1.546.000
Sum egenkapital 4.894.000 3.549.000 1.848.000 1.574.000 1.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.300.000 0 -250.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 250.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 4.895.000 3.549.000 1.848.000 1.825.000 2.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.559.000 1.204.000 544.000 1.270.000 -111.000
Likviditetsgrad 1 6.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 6.1 0.8
Soliditet 1 1 1 86.3 76.7
Resultatgrad -23.3
Rentedekningsgrad -0.2 47.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 27.5 84.6 14.8 1 41.8
Signatur
13.12.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex