Larvik Vaskeri AS
Juridisk navn:  Larvik Vaskeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33117310
Sophus Bugges Vei 48 Sophus Bugges Vei 48 Fax: 33117332
3269 Larvik 3269 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 957385370
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Athene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.72%
Resultat  
  
132.32%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 8.622.000 8.313.000 9.064.000 9.743.000 9.734.000
Resultat: 297.000 -919.000 294.000 309.000 474.000
Egenkapital: 528.000 440.000 2.074.000 3.640.000 3.611.000
Regnskap for  Larvik Vaskeri AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 8.622.000 8.313.000 9.064.000 9.743.000 9.734.000
Driftskostnader -8.284.000 -8.804.000 -8.881.000 -9.396.000 -9.185.000
Driftsresultat 339.000 -491.000 182.000 346.000 549.000
Finansinntekter 48.000 54.000 231.000 38.000 33.000
Finanskostnader -90.000 -481.000 -119.000 -75.000 -108.000
Finans -42.000 -427.000 112.000 -37.000 -75.000
Resultat før skatt 297.000 -919.000 294.000 309.000 474.000
Skattekostnad -8.000 74.000 -35.000 -100.000 -135.000
Årsresultat 288.000 -844.000 259.000 209.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.357.000 1.918.000 2.023.000 2.446.000
Sum omløpsmidler 2.059.000 3.001.000 5.846.000 4.575.000 4.734.000
Sum eiendeler 3.316.000 4.358.000 7.764.000 6.598.000 7.180.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 240.000 1.874.000 3.440.000 3.411.000
Sum egenkapital 528.000 440.000 2.074.000 3.640.000 3.611.000
Sum langsiktig gjeld 1.389.000 1.806.000 2.296.000 1.186.000 1.769.000
Sum kortsiktig gjeld 1.398.000 2.113.000 3.394.000 1.773.000 1.801.000
Sum gjeld og egenkapital 3.315.000 4.359.000 7.764.000 6.599.000 7.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.559.000 8.306.000 9.064.000 9.743.000 9.684.000
Andre inntekter 63.000 7.000 0 0 50.000
Driftsinntekter 8.622.000 8.313.000 9.064.000 9.743.000 9.734.000
Varekostnad -495.000 -617.000 -442.000 -449.000 -453.000
Lønninger -4.890.000 -5.240.000 -5.340.000 -5.765.000 -5.832.000
Avskrivning -491.000 -497.000 -522.000 -553.000 -680.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.408.000 -2.450.000 -2.577.000 -2.629.000 -2.220.000
Driftskostnader -8.284.000 -8.804.000 -8.881.000 -9.396.000 -9.185.000
Driftsresultat 339.000 -491.000 182.000 346.000 549.000
Finansinntekter 48.000 54.000 231.000 38.000 33.000
Finanskostnader -90.000 -481.000 -119.000 -75.000 -108.000
Finans -42.000 -427.000 112.000 -37.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 -180.000 0
Utbytte -200.000 -790.000 -1.824.000 0 0
Årsresultat 288.000 -844.000 259.000 209.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 11.000 31.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000 31.000
Fast eiendom 203.000 339.000 499.000 312.000 0
Maskiner anlegg 646.000 861.000 776.000 1.060.000 1.283.000
Driftsløsøre 5.000 10.000 15.000 0 633.000
Sum varige driftsmidler 1.257.000 1.357.000 1.418.000 1.512.000 1.915.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.357.000 1.918.000 2.023.000 2.446.000
Varebeholdning 105.000 0 0 0 0
Kundefordringer 625.000 709.000 731.000 1.153.000 565.000
Andre fordringer 55.000 68.000 2.160.000 1.837.000 2.098.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.274.000 2.224.000 2.955.000 1.586.000 2.072.000
Sum omløpsmidler 2.059.000 3.001.000 5.846.000 4.575.000 4.734.000
Sum eiendeler 3.316.000 4.358.000 7.764.000 6.598.000 7.180.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 240.000 1.874.000 3.440.000 3.411.000
Sum egenkapital 528.000 440.000 2.074.000 3.640.000 3.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 74.000 144.000 227.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.389.000 1.806.000 2.296.000 1.186.000 1.769.000
Leverandørgjeld 112.000 68.000 116.000 230.000 86.000
Betalbar skatt 8.000 0 105.000 113.000 223.000
Skyldig offentlige avgifter 547.000 601.000 670.000 656.000 677.000
Utbytte -200.000 -790.000 -1.824.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 531.000 1.444.000 2.503.000 774.000 814.000
Sum kortsiktig gjeld 1.398.000 2.113.000 3.394.000 1.773.000 1.801.000
Sum gjeld og egenkapital 3.315.000 4.359.000 7.764.000 6.599.000 7.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 661.000 888.000 2.452.000 2.802.000 2.933.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.7 2.6 2.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.8 2.6 2.7
Soliditet 15.9 10.1 26.7 55.2 50.3
Resultatgrad 3.9 -5.9 2.0 3.6 5.6
Rentedekningsgrad 4.3 -0.9 3.5 5.1 5.4
Gjeldsgrad 5.3 8.9 2.7 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 11.7 -10.0 5.3 5.8 8.1
Signatur
30.07.2009
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex