Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Larvik Vaskeri AS
Juridisk navn:  Larvik Vaskeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33117310
Sophus Bugges Vei 48 Sophus Bugges Vei 48 Fax: 33117332
3269 Larvik 3269 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 957385370
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 01.03.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Athene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,04%
Resultat  
  
-52,87%
Egenkapital  
  
8,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 7.501.000 8.432.000 8.622.000 8.313.000 9.064.000
Resultat: 279.000 592.000 297.000 -919.000 294.000
Egenkapital: 714.000 659.000 528.000 440.000 2.074.000
Regnskap for  Larvik Vaskeri AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 7.501.000 8.432.000 8.622.000 8.313.000 9.064.000
Driftskostnader -7.371.000 -7.782.000 -8.284.000 -8.804.000 -8.881.000
Driftsresultat 130.000 650.000 339.000 -491.000 182.000
Finansinntekter 230.000 20.000 48.000 54.000 231.000
Finanskostnader -81.000 -78.000 -90.000 -481.000 -119.000
Finans 149.000 -58.000 -42.000 -427.000 112.000
Resultat før skatt 279.000 592.000 297.000 -919.000 294.000
Skattekostnad -24.000 -161.000 -8.000 74.000 -35.000
Årsresultat 255.000 431.000 288.000 -844.000 259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.517.000 1.313.000 1.257.000 1.357.000 1.918.000
Sum omløpsmidler 2.424.000 2.535.000 2.059.000 3.001.000 5.846.000
Sum eiendeler 3.941.000 3.848.000 3.316.000 4.358.000 7.764.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 459.000 328.000 240.000 1.874.000
Sum egenkapital 714.000 659.000 528.000 440.000 2.074.000
Sum langsiktig gjeld 1.739.000 1.584.000 1.389.000 1.806.000 2.296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.488.000 1.606.000 1.398.000 2.113.000 3.394.000
Sum gjeld og egenkapital 3.941.000 3.849.000 3.315.000 4.359.000 7.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.498.000 8.237.000 8.559.000 8.306.000 9.064.000
Andre inntekter 3.000 196.000 63.000 7.000 0
Driftsinntekter 7.501.000 8.432.000 8.622.000 8.313.000 9.064.000
Varekostnad -616.000 -682.000 -495.000 -617.000 -442.000
Lønninger -4.171.000 -4.482.000 -4.890.000 -5.240.000 -5.340.000
Avskrivning -346.000 -413.000 -491.000 -497.000 -522.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.238.000 -2.205.000 -2.408.000 -2.450.000 -2.577.000
Driftskostnader -7.371.000 -7.782.000 -8.284.000 -8.804.000 -8.881.000
Driftsresultat 130.000 650.000 339.000 -491.000 182.000
Finansinntekter 230.000 20.000 48.000 54.000 231.000
Finanskostnader -81.000 -78.000 -90.000 -481.000 -119.000
Finans 149.000 -58.000 -42.000 -427.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -200.000 -790.000 -1.824.000
Årsresultat 255.000 431.000 288.000 -844.000 259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 0 0 0 0
Fast eiendom 253.000 105.000 203.000 339.000 499.000
Maskiner anlegg 323.000 398.000 646.000 861.000 776.000
Driftsløsøre 0 11.000 5.000 10.000 15.000
Sum varige driftsmidler 998.000 813.000 1.257.000 1.357.000 1.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 0 0 500.000
Sum anleggsmidler 1.517.000 1.313.000 1.257.000 1.357.000 1.918.000
Varebeholdning 86.000 102.000 105.000 0 0
Kundefordringer 651.000 1.143.000 625.000 709.000 731.000
Andre fordringer 330.000 48.000 55.000 68.000 2.160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.357.000 1.241.000 1.274.000 2.224.000 2.955.000
Sum omløpsmidler 2.424.000 2.535.000 2.059.000 3.001.000 5.846.000
Sum eiendeler 3.941.000 3.848.000 3.316.000 4.358.000 7.764.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 459.000 328.000 240.000 1.874.000
Sum egenkapital 714.000 659.000 528.000 440.000 2.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.739.000 1.584.000 1.389.000 1.806.000 2.296.000
Leverandørgjeld 339.000 94.000 112.000 68.000 116.000
Betalbar skatt 45.000 159.000 8.000 0 105.000
Skyldig offentlige avgifter 482.000 567.000 547.000 601.000 670.000
Utbytte -200.000 -300.000 -200.000 -790.000 -1.824.000
Annen kortsiktig gjeld 422.000 485.000 531.000 1.444.000 2.503.000
Sum kortsiktig gjeld 1.488.000 1.606.000 1.398.000 2.113.000 3.394.000
Sum gjeld og egenkapital 3.941.000 3.849.000 3.315.000 4.359.000 7.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 929.000 661.000 888.000 2.452.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.5 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.5 1.8
Soliditet 18.1 17.1 15.9 10.1 26.7
Resultatgrad 1.7 7.7 3.9 -5.9 2.0
Rentedekningsgrad 4.4 8.6 4.3 -0.9 3.5
Gjeldsgrad 4.5 4.8 5.3 8.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 9.1 17.4 11.7 -10.0 5.3
Signatur
09.12.2016
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex