Larvik Vaskeri AS
Juridisk navn:  Larvik Vaskeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33117310
Karen Sundts Vei 18 Karen Sundts Vei 18 Fax: 33117332
3269 Larvik 3269 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 957385370
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 01.03.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dekon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,12%
Resultat  
  
341,22%
Egenkapital  
  
-36,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 6.367.000 7.501.000 8.432.000 8.622.000 8.313.000
Resultat: 1.231.000 279.000 592.000 297.000 -919.000
Egenkapital: 450.000 714.000 659.000 528.000 440.000
Regnskap for  Larvik Vaskeri AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 6.367.000 7.501.000 8.432.000 8.622.000 8.313.000
Driftskostnader -5.067.000 -7.371.000 -7.782.000 -8.284.000 -8.804.000
Driftsresultat 1.299.000 130.000 650.000 339.000 -491.000
Finansinntekter 3.000 230.000 20.000 48.000 54.000
Finanskostnader -70.000 -81.000 -78.000 -90.000 -481.000
Finans -67.000 149.000 -58.000 -42.000 -427.000
Resultat før skatt 1.231.000 279.000 592.000 297.000 -919.000
Skattekostnad -297.000 -24.000 -161.000 -8.000 74.000
Årsresultat 935.000 255.000 431.000 288.000 -844.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 790.000 1.517.000 1.313.000 1.257.000 1.357.000
Sum omløpsmidler 2.629.000 2.424.000 2.535.000 2.059.000 3.001.000
Sum eiendeler 3.419.000 3.941.000 3.848.000 3.316.000 4.358.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 514.000 459.000 328.000 240.000
Sum egenkapital 450.000 714.000 659.000 528.000 440.000
Sum langsiktig gjeld 1.405.000 1.739.000 1.584.000 1.389.000 1.806.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 1.488.000 1.606.000 1.398.000 2.113.000
Sum gjeld og egenkapital 3.420.000 3.941.000 3.849.000 3.315.000 4.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.838.000 7.498.000 8.237.000 8.559.000 8.306.000
Andre inntekter 1.529.000 3.000 196.000 63.000 7.000
Driftsinntekter 6.367.000 7.501.000 8.432.000 8.622.000 8.313.000
Varekostnad -458.000 -616.000 -682.000 -495.000 -617.000
Lønninger -2.850.000 -4.171.000 -4.482.000 -4.890.000 -5.240.000
Avskrivning -149.000 -346.000 -413.000 -491.000 -497.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.610.000 -2.238.000 -2.205.000 -2.408.000 -2.450.000
Driftskostnader -5.067.000 -7.371.000 -7.782.000 -8.284.000 -8.804.000
Driftsresultat 1.299.000 130.000 650.000 339.000 -491.000
Finansinntekter 3.000 230.000 20.000 48.000 54.000
Finanskostnader -70.000 -81.000 -78.000 -90.000 -481.000
Finans -67.000 149.000 -58.000 -42.000 -427.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -200.000 -300.000 -200.000 -790.000
Årsresultat 935.000 255.000 431.000 288.000 -844.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 19.000 0 0 0
Fast eiendom 314.000 253.000 105.000 203.000 339.000
Maskiner anlegg 476.000 323.000 398.000 646.000 861.000
Driftsløsøre 0 0 11.000 5.000 10.000
Sum varige driftsmidler 790.000 998.000 813.000 1.257.000 1.357.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 500.000 500.000 0 0
Sum anleggsmidler 790.000 1.517.000 1.313.000 1.257.000 1.357.000
Varebeholdning 89.000 86.000 102.000 105.000 0
Kundefordringer 154.000 651.000 1.143.000 625.000 709.000
Andre fordringer 72.000 330.000 48.000 55.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.314.000 1.357.000 1.241.000 1.274.000 2.224.000
Sum omløpsmidler 2.629.000 2.424.000 2.535.000 2.059.000 3.001.000
Sum eiendeler 3.419.000 3.941.000 3.848.000 3.316.000 4.358.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 514.000 459.000 328.000 240.000
Sum egenkapital 450.000 714.000 659.000 528.000 440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.405.000 1.739.000 1.584.000 1.389.000 1.806.000
Leverandørgjeld 155.000 339.000 94.000 112.000 68.000
Betalbar skatt 226.000 45.000 159.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 151.000 482.000 567.000 547.000 601.000
Utbytte -800.000 -200.000 -300.000 -200.000 -790.000
Annen kortsiktig gjeld 234.000 422.000 485.000 531.000 1.444.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 1.488.000 1.606.000 1.398.000 2.113.000
Sum gjeld og egenkapital 3.420.000 3.941.000 3.849.000 3.315.000 4.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.064.000 936.000 929.000 661.000 888.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5
Soliditet 13.2 18.1 17.1 15.9 10.1
Resultatgrad 20.4 1.7 7.7 3.9 -5.9
Rentedekningsgrad 18.6 4.4 8.6 4.3 -0.9
Gjeldsgrad 6.6 4.5 4.8 5.3 8.9
Total kapitalrentabilitet 38.1 9.1 17.4 11.7 -10.0
Signatur
09.12.2016
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex