Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lastebilsenteret AS
Juridisk navn:  Lastebilsenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32700519
Moen Industriområde Moen Industriområde Fax: 32725051
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 987554703
Aksjekapital: 1.010.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/5/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Haug Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
11.72%
Resultat  
  
69.59%
Egenkapital  
  
31.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.807.000 6.093.000 6.513.000 5.226.000 5.027.000
Resultat: 290.000 171.000 322.000 -10.000 330.000
Egenkapital: 933.000 710.000 543.000 221.000 231.000
Regnskap for  Lastebilsenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.807.000 6.093.000 6.513.000 5.226.000 5.027.000
Driftskostnader -6.489.000 -5.870.000 -6.157.000 -5.208.000 -4.689.000
Driftsresultat 318.000 224.000 356.000 18.000 337.000
Finansinntekter 1.000 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -28.000 -52.000 -35.000 -34.000 -12.000
Finans -27.000 -52.000 -35.000 -29.000 -7.000
Resultat før skatt 290.000 171.000 322.000 -10.000 330.000
Skattekostnad -67.000 -5.000 0 0 0
Årsresultat 223.000 167.000 322.000 -10.000 330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 60.000 95.000 107.000 91.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.263.000 1.963.000 1.531.000 1.136.000
Sum eiendeler 2.256.000 2.323.000 2.058.000 1.638.000 1.227.000
Sum opptjent egenkapital -269.000 -492.000 -659.000 -981.000 -971.000
Sum egenkapital 933.000 710.000 543.000 221.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.324.000 1.614.000 1.515.000 1.418.000 995.000
Sum gjeld og egenkapital 2.257.000 2.324.000 2.058.000 1.639.000 1.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.807.000 6.093.000 6.513.000 5.226.000 4.876.000
Andre inntekter 0 0 0 0 150.000
Driftsinntekter 6.807.000 6.093.000 6.513.000 5.226.000 5.027.000
Varekostnad -2.811.000 -2.174.000 -2.213.000 -2.135.000 -2.292.000
Lønninger -2.272.000 -2.078.000 -2.522.000 -1.896.000 -1.278.000
Avskrivning -26.000 -35.000 -32.000 -29.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.380.000 -1.583.000 -1.390.000 -1.148.000 -1.105.000
Driftskostnader -6.489.000 -5.870.000 -6.157.000 -5.208.000 -4.689.000
Driftsresultat 318.000 224.000 356.000 18.000 337.000
Finansinntekter 1.000 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -28.000 -52.000 -35.000 -34.000 -12.000
Finans -27.000 -52.000 -35.000 -29.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 223.000 167.000 322.000 -10.000 330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 60.000 95.000 107.000 91.000
Sum varige driftsmidler 69.000 60.000 95.000 107.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 60.000 95.000 107.000 91.000
Varebeholdning 995.000 827.000 745.000 562.000 317.000
Kundefordringer 1.086.000 1.245.000 1.038.000 905.000 754.000
Andre fordringer 20.000 111.000 121.000 20.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 80.000 59.000 45.000 45.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.263.000 1.963.000 1.531.000 1.136.000
Sum eiendeler 2.256.000 2.323.000 2.058.000 1.638.000 1.227.000
Sum opptjent egenkapital -269.000 -492.000 -659.000 -981.000 -971.000
Sum egenkapital 933.000 710.000 543.000 221.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.000 294.000 0 131.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 468.000 401.000 455.000 483.000 640.000
Betalbar skatt 67.000 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 316.000 295.000 303.000 275.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 453.000 618.000 757.000 528.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 1.324.000 1.614.000 1.515.000 1.418.000 995.000
Sum gjeld og egenkapital 2.257.000 2.324.000 2.058.000 1.639.000 1.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 863.000 649.000 448.000 113.000 141.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9
Soliditet 41.3 30.6 26.4 13.5 18.8
Resultatgrad 4.7 3.7 5.5 0.3 6.7
Rentedekningsgrad 11.4 4.3 10.2 0.7 28.5
Gjeldsgrad 1.4 2.3 2.8 6.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 14.1 9.6 17.3 1.4 27.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex