Lastegjengen
Juridisk navn:  Lastegjengen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46840690
Postboks 9130 Kongshaugstranda 1 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 994688170
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/5/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.82%
Resultat  
  
-142.86%
Egenkapital  
  
-8.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 142.000 564.000 732.000 304.000 582.000
Resultat: -24.000 56.000 99.000 -91.000 69.000
Egenkapital: 211.000 230.000 187.000 112.000 182.000
Regnskap for  Lastegjengen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 142.000 564.000 732.000 304.000 582.000
Driftskostnader -164.000 -507.000 -633.000 -395.000 -514.000
Driftsresultat -22.000 56.000 99.000 -91.000 69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -24.000 56.000 99.000 -91.000 69.000
Skattekostnad 5.000 -14.000 -25.000 22.000 9.000
Årsresultat -19.000 43.000 74.000 -69.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 0 6.000 31.000 9.000
Sum omløpsmidler 256.000 293.000 307.000 289.000 325.000
Sum eiendeler 261.000 293.000 313.000 320.000 334.000
Sum opptjent egenkapital 211.000 230.000 187.000 112.000 182.000
Sum egenkapital 211.000 230.000 187.000 112.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 63.000 127.000 208.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 293.000 314.000 320.000 335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 142.000 571.000 732.000 304.000 582.000
Andre inntekter 0 -8.000 0 0 0
Driftsinntekter 142.000 564.000 732.000 304.000 582.000
Varekostnad -144.000 -488.000 -618.000 -256.000 -491.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -19.000 -15.000 -139.000 -23.000
Driftskostnader -164.000 -507.000 -633.000 -395.000 -514.000
Driftsresultat -22.000 56.000 99.000 -91.000 69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 43.000 74.000 -69.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 6.000 31.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 0 6.000 31.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 8.000 8.000 6.000
Andre fordringer 256.000 290.000 296.000 274.000 310.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 3.000 8.000 9.000
Sum omløpsmidler 256.000 293.000 307.000 289.000 325.000
Sum eiendeler 261.000 293.000 313.000 320.000 334.000
Sum opptjent egenkapital 211.000 230.000 187.000 112.000 182.000
Sum egenkapital 211.000 230.000 187.000 112.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 56.000 127.000 88.000 153.000
Betalbar skatt 0 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 120.000 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 63.000 127.000 208.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 293.000 314.000 320.000 335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 205.000 230.000 180.000 81.000 172.000
Likviditetsgrad 1 5 4.7 2.4 1.4 2.1
Likviditetsgrad 2 5 4.7 2.4 1.4 2.2
Soliditet 80.5 78.5 59.6 35.0 54.3
Resultatgrad -15.5 9.9 13.5 -29.9 11.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.7 1.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -8.4 19.1 31.5 -28.4 20.6
Signatur
06.11.2009
JOHAN OLOF ERIKSSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex