Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lauritzen Regnskap AS
Juridisk navn:  Lauritzen Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22478540
Fred. Olsens Gate 5 Fred. Olsens Gate 5 Fax: 22478549
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947590529
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørn Fredrik Holth
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.71%
Resultat  
  
-88.62%
Egenkapital  
  
-20.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.053.000 5.089.000 5.034.000 5.031.000 4.886.000
Resultat: 62.000 545.000 216.000 246.000 313.000
Egenkapital: 971.000 1.228.000 809.000 648.000 624.000
Regnskap for  Lauritzen Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.053.000 5.089.000 5.034.000 5.031.000 4.886.000
Driftskostnader -4.989.000 -4.590.000 -4.830.000 -4.802.000 -4.617.000
Driftsresultat 64.000 499.000 204.000 229.000 269.000
Finansinntekter -1.000 47.000 12.000 19.000 45.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -2.000 46.000 12.000 17.000 45.000
Resultat før skatt 62.000 545.000 216.000 246.000 313.000
Skattekostnad -19.000 -126.000 -54.000 -63.000 -81.000
Årsresultat 43.000 419.000 162.000 184.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.966.000 2.243.000 1.781.000 1.974.000 1.858.000
Sum eiendeler 1.966.000 2.243.000 1.781.000 1.974.000 1.858.000
Sum opptjent egenkapital 731.000 988.000 569.000 408.000 384.000
Sum egenkapital 971.000 1.228.000 809.000 648.000 624.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 995.000 1.014.000 972.000 1.326.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 1.966.000 2.242.000 1.781.000 1.974.000 1.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.953.000 5.089.000 5.031.000 5.031.000 4.886.000
Andre inntekter 100.000 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 5.053.000 5.089.000 5.034.000 5.031.000 4.886.000
Varekostnad 0 -49.000 -105.000 -113.000 -52.000
Lønninger -4.092.000 -3.733.000 -3.886.000 -3.746.000 -3.544.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -897.000 -808.000 -839.000 -943.000 -1.021.000
Driftskostnader -4.989.000 -4.590.000 -4.830.000 -4.802.000 -4.617.000
Driftsresultat 64.000 499.000 204.000 229.000 269.000
Finansinntekter -1.000 47.000 12.000 19.000 45.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -2.000 46.000 12.000 17.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 -160.000 -200.000
Årsresultat 43.000 419.000 162.000 184.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 587.000 852.000 789.000 435.000 650.000
Andre fordringer 14.000 72.000 19.000 101.000 42.000
Sum investeringer 0 288.000 244.000 234.000 217.000
Kasse, bank 1.365.000 1.031.000 728.000 1.205.000 948.000
Sum omløpsmidler 1.966.000 2.243.000 1.781.000 1.974.000 1.858.000
Sum eiendeler 1.966.000 2.243.000 1.781.000 1.974.000 1.858.000
Sum opptjent egenkapital 731.000 988.000 569.000 408.000 384.000
Sum egenkapital 971.000 1.228.000 809.000 648.000 624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 63.000 37.000 52.000 293.000 184.000
Betalbar skatt 19.000 126.000 54.000 63.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 517.000 489.000 476.000 452.000 445.000
Utbytte -300.000 0 0 -160.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 395.000 362.000 389.000 359.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000 1.014.000 972.000 1.326.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 1.966.000 2.242.000 1.781.000 1.974.000 1.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 971.000 1.229.000 809.000 648.000 624.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 1.8 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 2 2.2 1.8 1.5 1.6
Soliditet 49.4 54.8 45.4 32.8 33.6
Resultatgrad 1.3 9.8 4.1 4.6 5.5
Rentedekningsgrad 6 4 124.0
Gjeldsgrad 1 0.8 1.2 2.0 2.0
Total kapitalrentabilitet 3.2 24.4 12.1 12.6 16.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex