Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lavangen Byggeindustri AS
Juridisk navn:  Lavangen Byggeindustri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77176950
Nesset Nesset Fax: 77176955
9357 Tennevoll 9357 Tennevoll
Fylke: Kommune:
Troms Lavangen
Org.nr: 947725114
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.87%
Resultat  
  
36.81%
Egenkapital  
  
48.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 24.755.000 26.023.000 18.782.000 18.091.000 16.765.000
Resultat: 2.758.000 2.016.000 382.000 1.096.000 -43.000
Egenkapital: 6.405.000 4.323.000 2.818.000 3.322.000 2.509.000
Regnskap for  Lavangen Byggeindustri AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 24.755.000 26.023.000 18.782.000 18.091.000 16.765.000
Driftskostnader -21.646.000 -23.842.000 -18.446.000 -16.839.000 -16.637.000
Driftsresultat 3.109.000 2.182.000 335.000 1.252.000 128.000
Finansinntekter 51.000 29.000 197.000 16.000 14.000
Finanskostnader -402.000 -194.000 -150.000 -172.000 -185.000
Finans -351.000 -165.000 47.000 -156.000 -171.000
Resultat før skatt 2.758.000 2.016.000 382.000 1.096.000 -43.000
Skattekostnad -675.000 -511.000 -86.000 -282.000 8.000
Årsresultat 2.083.000 1.505.000 296.000 813.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.875.000 585.000 694.000 872.000 1.055.000
Sum omløpsmidler 10.770.000 10.848.000 8.762.000 8.350.000 8.866.000
Sum eiendeler 13.645.000 11.433.000 9.456.000 9.222.000 9.921.000
Sum opptjent egenkapital 6.305.000 4.223.000 2.718.000 3.222.000 2.409.000
Sum egenkapital 6.405.000 4.323.000 2.818.000 3.322.000 2.509.000
Sum langsiktig gjeld 2.334.000 2.747.000 2.360.000 2.659.000 2.958.000
Sum kortsiktig gjeld 4.906.000 4.363.000 4.278.000 3.241.000 4.453.000
Sum gjeld og egenkapital 13.645.000 11.433.000 9.456.000 9.222.000 9.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.545.000 25.692.000 18.578.000 17.872.000 16.616.000
Andre inntekter 210.000 331.000 203.000 219.000 149.000
Driftsinntekter 24.755.000 26.023.000 18.782.000 18.091.000 16.765.000
Varekostnad -15.793.000 -18.230.000 -13.510.000 -12.079.000 -12.148.000
Lønninger -4.494.000 -4.028.000 -3.610.000 -3.446.000 -3.142.000
Avskrivning -166.000 -145.000 -171.000 -203.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.193.000 -1.439.000 -1.155.000 -1.111.000 -1.180.000
Driftskostnader -21.646.000 -23.842.000 -18.446.000 -16.839.000 -16.637.000
Driftsresultat 3.109.000 2.182.000 335.000 1.252.000 128.000
Finansinntekter 51.000 29.000 197.000 16.000 14.000
Finanskostnader -402.000 -194.000 -150.000 -172.000 -185.000
Finans -351.000 -165.000 47.000 -156.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -800.000 0 0
Årsresultat 2.083.000 1.505.000 296.000 813.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 260.000 261.000 265.000 272.000 312.000
Fast eiendom 506.000 270.000 378.000 487.000 596.000
Maskiner anlegg 0 0 0 30.000 32.000
Driftsløsøre 75.000 54.000 51.000 83.000 115.000
Sum varige driftsmidler 581.000 324.000 429.000 600.000 743.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.034.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.875.000 585.000 694.000 872.000 1.055.000
Varebeholdning 4.010.000 3.656.000 3.135.000 3.732.000 3.920.000
Kundefordringer 4.966.000 4.081.000 2.457.000 1.690.000 1.927.000
Andre fordringer 136.000 117.000 114.000 107.000 143.000
Sum investeringer 0 2.023.000 2.023.000 1.907.000 1.807.000
Kasse, bank 982.000 282.000 393.000 560.000 725.000
Sum omløpsmidler 10.770.000 10.848.000 8.762.000 8.350.000 8.866.000
Sum eiendeler 13.645.000 11.433.000 9.456.000 9.222.000 9.921.000
Sum opptjent egenkapital 6.305.000 4.223.000 2.718.000 3.222.000 2.409.000
Sum egenkapital 6.405.000 4.323.000 2.818.000 3.322.000 2.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.334.000 2.747.000 2.360.000 2.659.000 2.958.000
Leverandørgjeld 2.774.000 2.307.000 2.304.000 1.992.000 3.720.000
Betalbar skatt 674.000 507.000 79.000 243.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.022.000 1.106.000 692.000 609.000 379.000
Utbytte 0 0 -800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 436.000 443.000 402.000 398.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 4.906.000 4.363.000 4.278.000 3.241.000 4.453.000
Sum gjeld og egenkapital 13.645.000 11.433.000 9.456.000 9.222.000 9.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.864.000 6.485.000 4.484.000 5.109.000 4.413.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5 2.0 2.6 2.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.4 1.5 1.2
Soliditet 46.9 37.8 29.8 36.0 25.3
Resultatgrad 12.6 8.4 1.8 6.9 0.8
Rentedekningsgrad 7.7 11.2 3.5 7.4 0.8
Gjeldsgrad 1.1 1.6 2.4 1.8 3.0
Total kapitalrentabilitet 23.2 19.3 5.6 13.7 1.4
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex