Lavida Vu Frisør As
Juridisk navn:  Lavida Vu Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67061280
Likollen 2A Likollen 2A Fax:
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 997134133
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/5/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vn Regnskap Pham
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.67%
Resultat  
  
-178.57%
Egenkapital  
  
-4.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.287.000 1.643.000 1.679.000 1.471.000 1.519.000
Resultat: -11.000 14.000 -11.000 -34.000 -4.000
Egenkapital: 232.000 243.000 229.000 240.000 318.000
Regnskap for  Lavida Vu Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.287.000 1.643.000 1.679.000 1.471.000 1.519.000
Driftskostnader -1.299.000 -1.628.000 -1.691.000 -1.504.000 -1.523.000
Driftsresultat -11.000 14.000 -11.000 -34.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 14.000 -11.000 -34.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 -44.000 0
Årsresultat -11.000 14.000 -11.000 -78.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 47.000 45.000 56.000 71.000
Sum omløpsmidler 376.000 415.000 403.000 328.000 270.000
Sum eiendeler 412.000 462.000 448.000 384.000 341.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 143.000 129.000 140.000 218.000
Sum egenkapital 232.000 243.000 229.000 240.000 318.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180.000 220.000 219.000 144.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 463.000 448.000 384.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.287.000 1.643.000 1.679.000 1.471.000 1.519.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.287.000 1.643.000 1.679.000 1.471.000 1.519.000
Varekostnad -154.000 -152.000 -169.000 -143.000 -161.000
Lønninger -793.000 -1.121.000 -1.159.000 -1.013.000 -1.022.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -11.000 -14.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -343.000 -352.000 -334.000 -323.000
Driftskostnader -1.299.000 -1.628.000 -1.691.000 -1.504.000 -1.523.000
Driftsresultat -11.000 14.000 -11.000 -34.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 14.000 -11.000 -78.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 47.000 45.000 56.000 70.000
Sum varige driftsmidler 36.000 47.000 45.000 56.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 47.000 45.000 56.000 71.000
Varebeholdning 78.000 138.000 112.000 113.000 140.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 84.000 64.000 42.000 45.000 -70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 213.000 250.000 170.000 200.000
Sum omløpsmidler 376.000 415.000 403.000 328.000 270.000
Sum eiendeler 412.000 462.000 448.000 384.000 341.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 143.000 129.000 140.000 218.000
Sum egenkapital 232.000 243.000 229.000 240.000 318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 -15.000 -103.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 133.000 140.000 119.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 85.000 79.000 40.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 220.000 219.000 144.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 463.000 448.000 384.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 196.000 195.000 184.000 184.000 247.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.8 2.3 11.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.3 1.5 5.7
Soliditet 56.3 52.5 51.1 62.5 93.3
Resultatgrad -0.9 0.9 -0.7 -2.3 -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.7 3 -2.5 -8.9 -1.2
Signatur
08.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex