Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lbf Transport Sa
Juridisk navn:  Lbf Transport Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51638600
Myklabergveien 4 Myklabergveien 4 Fax: 51638601
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 938362009
Aksjekapital: 96.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/15/1986
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjon 1 AS
Regnskapsfører: Kvikk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.3%
Resultat  
  
393.75%
Egenkapital  
  
83.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.797.000 26.404.000 22.097.000 19.621.000 24.767.000
Resultat: 395.000 80.000 -63.000 -244.000 -298.000
Egenkapital: 684.000 373.000 318.000 403.000 605.000
Regnskap for  Lbf Transport Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.797.000 26.404.000 22.097.000 19.621.000 24.767.000
Driftskostnader -25.407.000 -26.320.000 -22.160.000 -19.861.000 -25.064.000
Driftsresultat 391.000 84.000 -62.000 -240.000 -296.000
Finansinntekter 10.000 3.000 5.000 2.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finans 4.000 -3.000 -1.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 395.000 80.000 -63.000 -244.000 -298.000
Skattekostnad -90.000 -25.000 7.000 54.000 71.000
Årsresultat 305.000 55.000 -55.000 -190.000 -227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.000 196.000 259.000 293.000 300.000
Sum omløpsmidler 3.280.000 3.195.000 2.937.000 2.346.000 2.840.000
Sum eiendeler 3.462.000 3.391.000 3.196.000 2.639.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 588.000 283.000 228.000 283.000 473.000
Sum egenkapital 684.000 373.000 318.000 403.000 605.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.778.000 3.017.000 2.878.000 2.236.000 2.535.000
Sum gjeld og egenkapital 3.462.000 3.390.000 3.196.000 2.639.000 3.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.441.000 24.701.000 20.519.000 17.943.000 22.944.000
Andre inntekter 1.357.000 1.703.000 1.578.000 1.678.000 1.824.000
Driftsinntekter 25.797.000 26.404.000 22.097.000 19.621.000 24.767.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.188.000 -1.396.000 -1.266.000 -1.240.000 -1.552.000
Avskrivning -18.000 -38.000 -42.000 -60.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.008.000 -942.000 -884.000 -904.000 -1.193.000
Driftskostnader -25.407.000 -26.320.000 -22.160.000 -19.861.000 -25.064.000
Driftsresultat 391.000 84.000 -62.000 -240.000 -296.000
Finansinntekter 10.000 3.000 5.000 2.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finans 4.000 -3.000 -1.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 55.000 190.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 305.000 55.000 -55.000 -190.000 -227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 131.000 156.000 148.000 95.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 15.000 53.000 95.000 155.000
Sum varige driftsmidler 140.000 15.000 53.000 95.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 182.000 196.000 259.000 293.000 300.000
Varebeholdning 20.000 20.000 18.000 20.000 27.000
Kundefordringer 2.276.000 1.970.000 1.983.000 1.592.000 1.999.000
Andre fordringer 144.000 133.000 140.000 51.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 841.000 1.071.000 797.000 684.000 698.000
Sum omløpsmidler 3.280.000 3.195.000 2.937.000 2.346.000 2.840.000
Sum eiendeler 3.462.000 3.391.000 3.196.000 2.639.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 588.000 283.000 228.000 283.000 473.000
Sum egenkapital 684.000 373.000 318.000 403.000 605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.524.000 2.651.000 2.592.000 1.931.000 2.215.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 196.000 130.000 170.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 170.000 155.000 135.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 2.778.000 3.017.000 2.878.000 2.236.000 2.535.000
Sum gjeld og egenkapital 3.462.000 3.390.000 3.196.000 2.639.000 3.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000 178.000 59.000 110.000 305.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 1 1.2
Soliditet 19.8 1 9.9 15.3 19.3
Resultatgrad 1.5 0.3 -0.3 -1.2 -1.2
Rentedekningsgrad 65.2 1 -10.3 -48.7
Gjeldsgrad 4.1 8.1 9.1 5.5 4.2
Total kapitalrentabilitet 11.6 2.6 -1.8 -9.3
Signatur
31.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex