Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leanaustet AS
Juridisk navn:  Leanaustet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180671
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 971585048
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/17/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.11%
Resultat  
  
-55%
Egenkapital  
  
-18.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 689.000 920.000 783.000 646.000 373.000
Resultat: -124.000 -80.000 -9.000 -17.000 -138.000
Egenkapital: 432.000 531.000 594.000 602.000 618.000
Regnskap for  Leanaustet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 689.000 920.000 783.000 646.000 373.000
Driftskostnader -810.000 -999.000 -792.000 -661.000 -508.000
Driftsresultat -121.000 -79.000 -8.000 -15.000 -135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt -124.000 -80.000 -9.000 -17.000 -138.000
Skattekostnad 25.000 17.000 0 1.000 37.000
Årsresultat -99.000 -63.000 -8.000 -15.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 521.000 607.000 701.000 811.000 921.000
Sum omløpsmidler 96.000 176.000 141.000 161.000 26.000
Sum eiendeler 617.000 783.000 842.000 972.000 947.000
Sum opptjent egenkapital -454.000 -355.000 -292.000 -284.000 -268.000
Sum egenkapital 432.000 531.000 594.000 602.000 618.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 185.000 252.000 248.000 370.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 617.000 783.000 842.000 972.000 946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 686.000 920.000 783.000 646.000 373.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 689.000 920.000 783.000 646.000 373.000
Varekostnad -234.000 -371.000 -304.000 -247.000 -182.000
Lønninger -266.000 -270.000 -182.000 -113.000 -87.000
Avskrivning -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -247.000 -195.000 -190.000 -128.000
Driftskostnader -810.000 -999.000 -792.000 -661.000 -508.000
Driftsresultat -121.000 -79.000 -8.000 -15.000 -135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -63.000 -8.000 -15.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 58.000 41.000 41.000 40.000
Fast eiendom 439.000 549.000 660.000 770.000 881.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 439.000 549.000 660.000 770.000 881.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 521.000 607.000 701.000 811.000 921.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 176.000 141.000 156.000 21.000
Sum omløpsmidler 96.000 176.000 141.000 161.000 26.000
Sum eiendeler 617.000 783.000 842.000 972.000 947.000
Sum opptjent egenkapital -454.000 -355.000 -292.000 -284.000 -268.000
Sum egenkapital 432.000 531.000 594.000 602.000 618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 10.000 29.000 42.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 98.000 84.000 51.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 24.000 14.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 252.000 248.000 370.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 617.000 783.000 842.000 972.000 946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 -76.000 -107.000 -209.000 -302.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.6 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.6 0.5 0.1
Soliditet 7 67.8 70.5 61.9 65.3
Resultatgrad -17.6 -8.6 -2.3 -36.2
Rentedekningsgrad -40.3 -7.5 -33.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -19.6 -10.1 -1.5 -14.3
Signatur
10.07.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex