Leangbukten Båtforenings Andelslag Sa
Juridisk navn:  Leangbukten Båtforenings Andelslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66758380
Leangbukta 56 Leangbukta 56 Fax: 66758381
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 971262338
Aksjekapital: 84.544.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/31/1981
Foretakstype: SA
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.02%
Resultat  
  
-591.95%
Egenkapital  
  
-2.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.788.000 10.679.000 9.798.000 9.211.000 7.857.000
Resultat: -3.695.000 -534.000 -1.069.000 -1.720.000 -722.000
Egenkapital: 85.642.000 87.508.000 86.734.000 87.709.000 89.555.000
Regnskap for  Leangbukten Båtforenings Andelslag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.788.000 10.679.000 9.798.000 9.211.000 7.857.000
Driftskostnader -14.308.000 -11.016.000 -10.630.000 -10.674.000 -8.496.000
Driftsresultat -3.520.000 -337.000 -832.000 -1.464.000 -639.000
Finansinntekter 31.000 10.000 5.000 15.000 42.000
Finanskostnader -205.000 -207.000 -243.000 -271.000 -124.000
Finans -174.000 -197.000 -238.000 -256.000 -82.000
Resultat før skatt -3.695.000 -534.000 -1.069.000 -1.720.000 -722.000
Skattekostnad -153.000 -145.000 -134.000 -126.000 -102.000
Årsresultat -3.848.000 -679.000 -1.204.000 -1.846.000 -824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.008.000 90.945.000 93.308.000 95.704.000 95.669.000
Sum omløpsmidler 4.747.000 3.207.000 1.489.000 1.468.000 3.438.000
Sum eiendeler 91.755.000 94.152.000 94.797.000 97.172.000 99.107.000
Sum opptjent egenkapital 1.098.000 4.946.000 5.624.000 6.599.000 8.445.000
Sum egenkapital 85.642.000 87.508.000 86.734.000 87.709.000 89.555.000
Sum langsiktig gjeld 5.005.000 5.775.000 6.545.000 7.315.000 7.854.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 869.000 1.518.000 2.148.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 91.756.000 94.152.000 94.797.000 97.172.000 99.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.059.000 10.001.000 9.275.000 8.900.000 6.513.000
Andre inntekter 729.000 678.000 523.000 311.000 1.344.000
Driftsinntekter 10.788.000 10.679.000 9.798.000 9.211.000 7.857.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.131.000 -3.088.000 -3.057.000 -2.014.000 -2.277.000
Avskrivning -2.908.000 -2.870.000 -2.841.000 -2.992.000 -2.377.000
Nedskrivning -3.204.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.065.000 -5.058.000 -4.732.000 -5.668.000 -3.842.000
Driftskostnader -14.308.000 -11.016.000 -10.630.000 -10.674.000 -8.496.000
Driftsresultat -3.520.000 -337.000 -832.000 -1.464.000 -639.000
Finansinntekter 31.000 10.000 5.000 15.000 42.000
Finanskostnader -205.000 -207.000 -243.000 -271.000 -124.000
Finans -174.000 -197.000 -238.000 -256.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.848.000 -679.000 -1.204.000 -1.846.000 -824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 351.000 0 0 0 0
Fast eiendom 86.209.000 90.283.000 92.785.000 95.047.000 94.910.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 448.000 662.000 523.000 657.000 759.000
Sum varige driftsmidler 86.657.000 90.945.000 93.308.000 95.704.000 95.669.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.008.000 90.945.000 93.308.000 95.704.000 95.669.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 219.000 155.000 367.000 181.000
Andre fordringer 285.000 285.000 140.000 105.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.438.000 2.704.000 1.194.000 997.000 3.144.000
Sum omløpsmidler 4.747.000 3.207.000 1.489.000 1.468.000 3.438.000
Sum eiendeler 91.755.000 94.152.000 94.797.000 97.172.000 99.107.000
Sum opptjent egenkapital 1.098.000 4.946.000 5.624.000 6.599.000 8.445.000
Sum egenkapital 85.642.000 87.508.000 86.734.000 87.709.000 89.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.005.000 5.775.000 6.545.000 7.315.000 7.854.000
Leverandørgjeld 365.000 109.000 645.000 326.000 461.000
Betalbar skatt 251.000 242.000 232.000 223.000 200.000
Skyldig offentlige avgifter 204.000 187.000 174.000 133.000 162.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 331.000 467.000 1.466.000 876.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 869.000 1.518.000 2.148.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 91.756.000 94.152.000 94.797.000 97.172.000 99.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.638.000 2.338.000 -29.000 -680.000 1.739.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.7 1 0.7 2.0
Likviditetsgrad 2 4.3 3.7 1 0.7 2.1
Soliditet 93.3 92.9 91.5 90.3 90.4
Resultatgrad -32.6 -3.2 -8.5 -15.9 -8.1
Rentedekningsgrad -17.2 -1.6 -3.4 -5.4 -4.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.3 -0.9 -1.5 -0.6
Signatur
20.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex