Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leangen Kobber & Blikk AS
Juridisk navn:  Leangen Kobber & Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73919440
Postboks 5432 Lade Saksvik Nedre Fax: 73918822
7442 Trondheim 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 961017211
Aksjekapital: 355.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/6/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.26%
Resultat  
  
-29.79%
Egenkapital  
  
17.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.459.000 1.479.000 1.593.000 1.469.000 1.772.000
Resultat: 99.000 141.000 65.000 -144.000 89.000
Egenkapital: 509.000 435.000 328.000 281.000 390.000
Regnskap for  Leangen Kobber & Blikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.459.000 1.479.000 1.593.000 1.469.000 1.772.000
Driftskostnader -2.360.000 -1.339.000 -1.527.000 -1.610.000 -1.682.000
Driftsresultat 99.000 141.000 66.000 -140.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 -2.000
Finans 0 0 -1.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 99.000 141.000 65.000 -144.000 89.000
Skattekostnad -25.000 -35.000 -18.000 36.000 -25.000
Årsresultat 74.000 106.000 47.000 -109.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 5.000 24.000 60.000 35.000
Sum omløpsmidler 619.000 610.000 543.000 415.000 596.000
Sum eiendeler 742.000 615.000 567.000 475.000 631.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 80.000 -27.000 -74.000 35.000
Sum egenkapital 509.000 435.000 328.000 281.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 181.000 239.000 194.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 616.000 567.000 475.000 630.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.459.000 1.479.000 1.593.000 1.469.000 1.772.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.459.000 1.479.000 1.593.000 1.469.000 1.772.000
Varekostnad -1.368.000 -668.000 -701.000 -402.000 -452.000
Lønninger -551.000 -311.000 -458.000 -847.000 -838.000
Avskrivning -4.000 0 -8.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -360.000 -360.000 -351.000 -382.000
Driftskostnader -2.360.000 -1.339.000 -1.527.000 -1.610.000 -1.682.000
Driftsresultat 99.000 141.000 66.000 -140.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 -2.000
Finans 0 0 -1.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 106.000 47.000 -109.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 4.000 23.000 41.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 0 0 18.000 28.000
Sum varige driftsmidler 121.000 0 0 18.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 123.000 5.000 24.000 60.000 35.000
Varebeholdning 110.000 154.000 144.000 163.000 138.000
Kundefordringer 462.000 411.000 331.000 138.000 382.000
Andre fordringer 0 1.000 0 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 45.000 68.000 110.000 72.000
Sum omløpsmidler 619.000 610.000 543.000 415.000 596.000
Sum eiendeler 742.000 615.000 567.000 475.000 631.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 80.000 -27.000 -74.000 35.000
Sum egenkapital 509.000 435.000 328.000 281.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 6.000 -5.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 23.000 15.000 0 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 130.000 172.000 151.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 29.000 72.000 41.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 181.000 239.000 194.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 616.000 567.000 475.000 630.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 429.000 304.000 221.000 356.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.4 2.3 2.1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.2 2.5 1.7 1.3 2.0
Soliditet 68.6 70.6 57.8 59.2 61.9
Resultatgrad 4 9.5 4.1 -9.5 5.1
Rentedekningsgrad 6 -35.0 45.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.3 22.9 11.6 -29.5 14.3
Signatur
05.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.09.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
ELI HAGEN OLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex