Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Asle Arnstad As
Juridisk navn:  Lege Asle Arnstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Moafjæra 8D Moafjæra 8D Fax:
7606 Levanger 7606 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 915846017
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/18/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.41%
Resultat  
  
938%
Egenkapital  
  
118.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.345.000 2.163.000 2.586.000 638.000
Resultat: 419.000 -50.000 208.000 200.000
Egenkapital: 615.000 281.000 331.000 176.000
Regnskap for  Lege Asle Arnstad As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.345.000 2.163.000 2.586.000 638.000
Driftskostnader -1.925.000 -2.211.000 -2.374.000 -438.000
Driftsresultat 419.000 -49.000 211.000 200.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 0
Finans 0 -2.000 -3.000 0
Resultat før skatt 419.000 -50.000 208.000 200.000
Skattekostnad -85.000 0 -53.000 -54.000
Årsresultat 334.000 -50.000 155.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 899.000 628.000 771.000 324.000
Sum eiendeler 899.000 628.000 771.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 251.000 301.000 146.000
Sum egenkapital 615.000 281.000 331.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 284.000 347.000 440.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 899.000 628.000 771.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.785.000 1.631.000 717.000 0
Andre inntekter 560.000 532.000 1.869.000 638.000
Driftsinntekter 2.345.000 2.163.000 2.586.000 638.000
Varekostnad -5.000 0 0 0
Lønninger -1.195.000 -1.191.000 -1.063.000 -350.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -725.000 -1.020.000 -1.311.000 -88.000
Driftskostnader -1.925.000 -2.211.000 -2.374.000 -438.000
Driftsresultat 419.000 -49.000 211.000 200.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 0
Finans 0 -2.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 -50.000 155.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 30.000 18.000 13.000
Andre fordringer 471.000 450.000 334.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 148.000 226.000 107.000
Sum omløpsmidler 899.000 628.000 771.000 324.000
Sum eiendeler 899.000 628.000 771.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 251.000 301.000 146.000
Sum egenkapital 615.000 281.000 331.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 11.000 11.000 18.000
Betalbar skatt 85.000 0 53.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 79.000 79.000 72.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 257.000 305.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 347.000 440.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 899.000 628.000 771.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 615.000 281.000 331.000 175.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.8 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 3.2 1.8 1.8 2.2
Soliditet 68.4 44.7 42.9 54.2
Resultatgrad 17.9 -2.3 8.2 31.3
Rentedekningsgrad -24.5 70.3
Gjeldsgrad 0.5 1.2 1.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 46.6 -7.8 27.4 61.5
Signatur
01.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex