Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Bent Folkvord AS
Juridisk navn:  Lege Bent Folkvord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117050
Østre Nesttunvegen 20 Østre Nesttunvegen 20 Fax: 55117051
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989989235
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/8/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.62%
Resultat  
  
18.62%
Egenkapital  
  
27.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.738.000 3.539.000 3.418.000 3.268.000 3.195.000
Resultat: 2.000.000 1.686.000 1.526.000 1.625.000 1.431.000
Egenkapital: 7.217.000 5.653.000 4.417.000 3.271.000 1.986.000
Regnskap for  Lege Bent Folkvord AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.738.000 3.539.000 3.418.000 3.268.000 3.195.000
Driftskostnader -1.867.000 -1.916.000 -1.949.000 -1.914.000 -1.798.000
Driftsresultat 1.871.000 1.623.000 1.469.000 1.354.000 1.398.000
Finansinntekter 129.000 64.000 57.000 576.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 -305.000 0
Finans 129.000 64.000 57.000 271.000 34.000
Resultat før skatt 2.000.000 1.686.000 1.526.000 1.625.000 1.431.000
Skattekostnad -436.000 -401.000 -379.000 -341.000 -413.000
Årsresultat 1.564.000 1.286.000 1.146.000 1.285.000 1.019.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 39.000 86.000 360.000 192.000
Sum omløpsmidler 7.847.000 6.249.000 4.948.000 3.498.000 2.419.000
Sum eiendeler 7.864.000 6.288.000 5.034.000 3.858.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital 7.117.000 5.553.000 4.317.000 3.171.000 1.886.000
Sum egenkapital 7.217.000 5.653.000 4.417.000 3.271.000 1.986.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 23.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 635.000 614.000 564.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 7.864.000 6.288.000 5.033.000 3.858.000 2.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.738.000 3.539.000 3.418.000 3.268.000 3.195.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.738.000 3.539.000 3.418.000 3.268.000 3.195.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 -2.000
Lønninger -964.000 -951.000 -961.000 -1.028.000 -946.000
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -32.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -877.000 -939.000 -961.000 -854.000 -816.000
Driftskostnader -1.867.000 -1.916.000 -1.949.000 -1.914.000 -1.798.000
Driftsresultat 1.871.000 1.623.000 1.469.000 1.354.000 1.398.000
Finansinntekter 129.000 64.000 57.000 576.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 -305.000 0
Finans 129.000 64.000 57.000 271.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 0 0
Årsresultat 1.564.000 1.286.000 1.146.000 1.285.000 1.019.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 38.000 64.000 90.000 122.000
Sum varige driftsmidler 12.000 38.000 64.000 90.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 22.000 270.000 69.000
Sum anleggsmidler 17.000 39.000 86.000 360.000 192.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 67.000 33.000 71.000 77.000
Andre fordringer 0 0 15.000 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.765.000 6.182.000 4.901.000 3.427.000 2.310.000
Sum omløpsmidler 7.847.000 6.249.000 4.948.000 3.498.000 2.419.000
Sum eiendeler 7.864.000 6.288.000 5.034.000 3.858.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital 7.117.000 5.553.000 4.317.000 3.171.000 1.886.000
Sum egenkapital 7.217.000 5.653.000 4.417.000 3.271.000 1.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 23.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 23.000 29.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 440.000 404.000 399.000 352.000 415.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 101.000 105.000 102.000 92.000
Utbytte 0 -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 130.000 110.000 110.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 635.000 614.000 564.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 7.864.000 6.288.000 5.033.000 3.858.000 2.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.200.000 5.614.000 4.334.000 2.934.000 1.824.000
Likviditetsgrad 1 12.1 9.8 8.1 6.2 4.1
Likviditetsgrad 2 12.1 9.8 8.1 6.2 4.1
Soliditet 91.8 89.9 87.8 84.8 76.1
Resultatgrad 50.1 45.9 4 41.4 43.8
Rentedekningsgrad 4.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 25.4 26.8 30.3 5 54.9
Signatur
10.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex