Lege Dag Clement Johannessen As
Juridisk navn:  Lege Dag Clement Johannessen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92809077
Kongsskogen 12 Kongsskogen 12 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 816073782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.95%
Resultat  
  
22.13%
Egenkapital  
  
70.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 663.000 587.000 354.000 22.000
Resultat: 618.000 506.000 325.000 8.000
Egenkapital: 1.151.000 677.000 288.000 37.000
Regnskap for  Lege Dag Clement Johannessen As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 663.000 587.000 354.000 22.000
Driftskostnader -46.000 -82.000 -29.000 -14.000
Driftsresultat 618.000 506.000 325.000 8.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 618.000 506.000 325.000 8.000
Skattekostnad -144.000 -117.000 -78.000 -10.000
Årsresultat 474.000 389.000 247.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 0 14.000
Sum omløpsmidler 1.305.000 794.000 366.000 23.000
Sum eiendeler 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 1.121.000 647.000 258.000 0
Sum egenkapital 1.151.000 677.000 288.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.000 125.000 78.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 632.000 587.000 354.000 0
Andre inntekter 32.000 0 0 22.000
Driftsinntekter 663.000 587.000 354.000 22.000
Varekostnad -1.000 0 -1.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -82.000 -28.000 -14.000
Driftskostnader -46.000 -82.000 -29.000 -14.000
Driftsresultat 618.000 506.000 325.000 8.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 474.000 389.000 247.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 0 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 8.000 0 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 37.000 0
Andre fordringer 0 9.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.305.000 785.000 327.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.305.000 794.000 366.000 23.000
Sum eiendeler 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 1.121.000 647.000 258.000 0
Sum egenkapital 1.151.000 677.000 288.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 136.000 125.000 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.000 125.000 78.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.151.000 669.000 288.000 23.000
Likviditetsgrad 1 8.5 6.4 4.7
Likviditetsgrad 2 8.5 6.4 4.7 0
Soliditet 88.2 84.4 78.7 1
Resultatgrad 93.2 86.2 91.8 36.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 47.4 63.1 88.8 21.6
Signatur
06.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex