Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Harald Miljeteig AS
Juridisk navn:  Lege Harald Miljeteig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117060
Nesttunvegen 102 Nesttunvegen 102 Fax:
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990012008
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/9/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.93%
Resultat  
  
-88.83%
Egenkapital  
  
-49.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.247.000 8.322.000 8.074.000 8.307.000 7.792.000
Resultat: 197.000 1.763.000 479.000 922.000 990.000
Egenkapital: 858.000 1.706.000 1.769.000 1.702.000 1.214.000
Regnskap for  Lege Harald Miljeteig AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.247.000 8.322.000 8.074.000 8.307.000 7.792.000
Driftskostnader -6.052.000 -6.556.000 -7.592.000 -7.388.000 -6.800.000
Driftsresultat 195.000 1.766.000 483.000 920.000 991.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -7.000 0 -3.000
Finans 1.000 -3.000 -4.000 2.000 -1.000
Resultat før skatt 197.000 1.763.000 479.000 922.000 990.000
Skattekostnad -44.000 -326.000 -113.000 -234.000 -268.000
Årsresultat 153.000 1.437.000 367.000 688.000 722.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 720.000 115.000 338.000 403.000 505.000
Sum omløpsmidler 1.953.000 3.309.000 2.448.000 2.498.000 2.083.000
Sum eiendeler 2.673.000 3.424.000 2.786.000 2.901.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital 758.000 1.606.000 1.669.000 1.602.000 1.114.000
Sum egenkapital 858.000 1.706.000 1.769.000 1.702.000 1.214.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 135.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.688.000 1.583.000 1.018.000 1.199.000 1.374.000
Sum gjeld og egenkapital 2.673.000 3.424.000 2.787.000 2.901.000 2.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.247.000 6.512.000 8.074.000 8.307.000 7.790.000
Andre inntekter 0 1.810.000 0 0 2.000
Driftsinntekter 6.247.000 8.322.000 8.074.000 8.307.000 7.792.000
Varekostnad -602.000 -502.000 -804.000 -820.000 -701.000
Lønninger -2.854.000 -3.950.000 -4.943.000 -4.907.000 -4.403.000
Avskrivning -80.000 -112.000 -145.000 -163.000 -179.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.516.000 -1.992.000 -1.700.000 -1.498.000 -1.517.000
Driftskostnader -6.052.000 -6.556.000 -7.592.000 -7.388.000 -6.800.000
Driftsresultat 195.000 1.766.000 483.000 920.000 991.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -7.000 0 -3.000
Finans 1.000 -3.000 -4.000 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 0 -200.000
Årsresultat 153.000 1.437.000 367.000 688.000 722.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 720.000 115.000 338.000 403.000 505.000
Sum varige driftsmidler 720.000 115.000 338.000 403.000 505.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 720.000 115.000 338.000 403.000 505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 42.000 9.000 0
Andre fordringer 8.000 297.000 75.000 199.000 283.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.945.000 3.009.000 2.331.000 2.290.000 1.800.000
Sum omløpsmidler 1.953.000 3.309.000 2.448.000 2.498.000 2.083.000
Sum eiendeler 2.673.000 3.424.000 2.786.000 2.901.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital 758.000 1.606.000 1.669.000 1.602.000 1.114.000
Sum egenkapital 858.000 1.706.000 1.769.000 1.702.000 1.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 127.000 135.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 135.000 0 0 0
Leverandørgjeld 115.000 16.000 50.000 61.000 61.000
Betalbar skatt 52.000 191.000 113.000 234.000 268.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 430.000 393.000 454.000 441.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 284.000 445.000 462.000 452.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 1.688.000 1.583.000 1.018.000 1.199.000 1.374.000
Sum gjeld og egenkapital 2.673.000 3.424.000 2.787.000 2.901.000 2.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000 1.726.000 1.430.000 1.299.000 709.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.1 2.4 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 2.1 2.4 2.1 1.6
Soliditet 32.1 49.8 63.5 58.7 46.9
Resultatgrad 3.1 21.2 6 11.1 12.7
Rentedekningsgrad 1 441.5 6 331.0
Gjeldsgrad 2.1 1 0.6 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.4 51.6 17.4 31.8 38.4
Signatur
24.06.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex