Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Kåre Reiten As
Juridisk navn:  Lege Kåre Reiten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Holmegate 30 Nedre Holmegate 30 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 921077173
Aksjekapital: 195.887 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
1.88%
Resultat  
  
10.51%
Egenkapital  
  
85.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 3.852.000 3.781.000
Resultat: 2.072.000 1.875.000
Egenkapital: 2.854.000 1.538.000
Regnskap for  Lege Kåre Reiten As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 3.852.000 3.781.000
Driftskostnader -1.779.000 -1.906.000
Driftsresultat 2.073.000 1.875.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 2.072.000 1.875.000
Skattekostnad -457.000 -433.000
Årsresultat 1.616.000 1.442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 3.432.000 2.196.000
Sum eiendeler 3.432.000 2.196.000
Sum opptjent egenkapital 2.658.000 1.342.000
Sum egenkapital 2.854.000 1.538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 579.000 658.000
Sum gjeld og egenkapital 3.433.000 2.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.852.000 3.781.000
Andre inntekter 1.000 0
Driftsinntekter 3.852.000 3.781.000
Varekostnad -37.000 -22.000
Lønninger -642.000 -1.097.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.100.000 -787.000
Driftskostnader -1.779.000 -1.906.000
Driftsresultat 2.073.000 1.875.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.616.000 1.442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.000 0
Andre fordringer 0 558.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.430.000 1.639.000
Sum omløpsmidler 3.432.000 2.196.000
Sum eiendeler 3.432.000 2.196.000
Sum opptjent egenkapital 2.658.000 1.342.000
Sum egenkapital 2.854.000 1.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 11.000
Betalbar skatt 457.000 433.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 51.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 579.000 658.000
Sum gjeld og egenkapital 3.433.000 2.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.853.000 1.538.000
Likviditetsgrad 1 5.9 3.3
Likviditetsgrad 2 5.9 3.3
Soliditet 83.1 7
Resultatgrad 53.8 49.6
Rentedekningsgrad 1036.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 60.4 85.4
Signatur
29.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex