Lege Knut Jarl Jøsok AS
Juridisk navn:  Lege Knut Jarl Jøsok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55513300
Postboks 510 Olsvik Olsvikåsen 4 Fax: 55513301
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252054
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.45%
Resultat  
  
-8.69%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.699.000 2.687.000 2.836.000 2.853.000 2.863.000
Resultat: 935.000 1.024.000 1.176.000 585.000 969.000
Egenkapital: 110.000 100.000 100.000 116.000 136.000
Regnskap for  Lege Knut Jarl Jøsok AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.699.000 2.687.000 2.836.000 2.853.000 2.863.000
Driftskostnader -1.755.000 -1.662.000 -1.659.000 -2.267.000 -1.893.000
Driftsresultat 943.000 1.024.000 1.177.000 586.000 970.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -8.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 935.000 1.024.000 1.176.000 585.000 969.000
Skattekostnad -206.000 -237.000 -284.000 -147.000 -262.000
Årsresultat 729.000 787.000 892.000 437.000 707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 876.000 341.000 375.000 402.000 449.000
Sum omløpsmidler 854.000 982.000 1.192.000 750.000 1.115.000
Sum eiendeler 1.730.000 1.323.000 1.567.000 1.152.000 1.564.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 0 0 15.000 36.000
Sum egenkapital 110.000 100.000 100.000 116.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 519.000 5.000 46.000 99.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 1.218.000 1.421.000 938.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.323.000 1.567.000 1.153.000 1.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.699.000 2.687.000 2.736.000 2.853.000 2.863.000
Andre inntekter 0 0 100.000 0 0
Driftsinntekter 2.699.000 2.687.000 2.836.000 2.853.000 2.863.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.061.000 -1.171.000 -1.165.000 -1.722.000 -1.437.000
Avskrivning -113.000 -33.000 -43.000 -58.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -581.000 -458.000 -451.000 -487.000 -440.000
Driftskostnader -1.755.000 -1.662.000 -1.659.000 -2.267.000 -1.893.000
Driftsresultat 943.000 1.024.000 1.177.000 586.000 970.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -8.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag -719.000 -787.000 -908.000 -458.000 -671.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 729.000 787.000 892.000 437.000 707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 876.000 341.000 375.000 402.000 449.000
Sum varige driftsmidler 876.000 341.000 375.000 402.000 449.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 876.000 341.000 375.000 402.000 449.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 26.000 43.000 52.000 58.000
Andre fordringer 274.000 297.000 388.000 399.000 607.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 543.000 659.000 761.000 299.000 450.000
Sum omløpsmidler 854.000 982.000 1.192.000 750.000 1.115.000
Sum eiendeler 1.730.000 1.323.000 1.567.000 1.152.000 1.564.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 0 0 15.000 36.000
Sum egenkapital 110.000 100.000 100.000 116.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 5.000 8.000 11.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 519.000 5.000 46.000 99.000 153.000
Leverandørgjeld 3.000 0 3.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 97.000 104.000 112.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.005.000 1.116.000 1.313.000 816.000 1.156.000
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 1.218.000 1.421.000 938.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.323.000 1.567.000 1.153.000 1.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -248.000 -236.000 -229.000 -188.000 -158.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Soliditet 6.4 7.6 6.4 10.1 8.7
Resultatgrad 34.9 38.1 41.5 20.5 33.9
Rentedekningsgrad 117.9 1 588.5 2 970.0
Gjeldsgrad 14.7 12.2 14.7 8.9 10.5
Total kapitalrentabilitet 54.5 77.4 75.1 50.8 62.1
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex