Lege Og Tannlege Sigurd Svalestad As
Juridisk navn:  Lege Og Tannlege Sigurd Svalestad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bønesberget 66 Bønesberget 66 Fax:
5153 Bønes 5153 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921660693
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40150%
Egenkapital  
  
7816.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.477.000 0
Resultat: 2.403.000 -6.000
Egenkapital: 1.900.000 24.000
Regnskap for  Lege Og Tannlege Sigurd Svalestad As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.477.000 0
Driftskostnader -75.000 -6.000
Driftsresultat 2.402.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt 2.403.000 -6.000
Skattekostnad -527.000 0
Årsresultat 1.876.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.427.000 24.000
Sum eiendeler 2.427.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 1.870.000 -6.000
Sum egenkapital 1.900.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 527.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.427.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.477.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.477.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -6.000
Driftskostnader -75.000 -6.000
Driftsresultat 2.402.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.876.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 72.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.355.000 24.000
Sum omløpsmidler 2.427.000 24.000
Sum eiendeler 2.427.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 1.870.000 -6.000
Sum egenkapital 1.900.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 527.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 527.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.427.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.900.000 24.000
Likviditetsgrad 1 4.6
Likviditetsgrad 2 4.6 0
Soliditet 78.3 1
Resultatgrad 9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 9
Signatur
05.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex