Lege Trond Valle AS
Juridisk navn:  Lege Trond Valle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52703900
Postboks 513 Helse Centrum Breidablikgata 97B Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 988784788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/5/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.15%
Resultat  
  
110.93%
Egenkapital  
  
24.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.872.000 4.231.000 4.031.000 4.200.000 3.602.000
Resultat: 1.023.000 485.000 901.000 1.019.000 403.000
Egenkapital: 2.002.000 1.604.000 1.630.000 1.345.000 979.000
Regnskap for  Lege Trond Valle AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.872.000 4.231.000 4.031.000 4.200.000 3.602.000
Driftskostnader -3.857.000 -3.751.000 -3.135.000 -3.183.000 -3.206.000
Driftsresultat 1.015.000 481.000 896.000 1.016.000 396.000
Finansinntekter 8.000 5.000 6.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 5.000 6.000 3.000 7.000
Resultat før skatt 1.023.000 485.000 901.000 1.019.000 403.000
Skattekostnad -225.000 -111.000 -216.000 -254.000 -101.000
Årsresultat 798.000 374.000 685.000 766.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 869.000 1.025.000 640.000 707.000 686.000
Sum omløpsmidler 2.301.000 2.001.000 2.105.000 1.754.000 1.137.000
Sum eiendeler 3.170.000 3.026.000 2.745.000 2.461.000 1.823.000
Sum opptjent egenkapital 1.902.000 1.504.000 1.530.000 1.245.000 879.000
Sum egenkapital 2.002.000 1.604.000 1.630.000 1.345.000 979.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 49.000 34.000 30.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000 1.374.000 1.082.000 1.086.000 830.000
Sum gjeld og egenkapital 3.169.000 3.027.000 2.746.000 2.461.000 1.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.872.000 4.231.000 4.031.000 4.200.000 3.602.000
Driftsinntekter 4.872.000 4.231.000 4.031.000 4.200.000 3.602.000
Varekostnad -36.000 -65.000 -66.000 -72.000 -141.000
Lønninger -2.535.000 -2.315.000 -1.863.000 -1.984.000 -1.957.000
Avskrivning -157.000 -129.000 -99.000 -93.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.129.000 -1.242.000 -1.107.000 -1.034.000 -1.022.000
Driftskostnader -3.857.000 -3.751.000 -3.135.000 -3.183.000 -3.206.000
Driftsresultat 1.015.000 481.000 896.000 1.016.000 396.000
Finansinntekter 8.000 5.000 6.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 5.000 6.000 3.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 798.000 374.000 685.000 766.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 869.000 1.025.000 640.000 707.000 686.000
Sum varige driftsmidler 869.000 1.025.000 640.000 707.000 686.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 869.000 1.025.000 640.000 707.000 686.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 119.000 44.000 52.000 99.000 -45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.182.000 1.957.000 2.053.000 1.655.000 1.182.000
Sum omløpsmidler 2.301.000 2.001.000 2.105.000 1.754.000 1.137.000
Sum eiendeler 3.170.000 3.026.000 2.745.000 2.461.000 1.823.000
Sum opptjent egenkapital 1.902.000 1.504.000 1.530.000 1.245.000 879.000
Sum egenkapital 2.002.000 1.604.000 1.630.000 1.345.000 979.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 49.000 34.000 30.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 49.000 49.000 34.000 30.000 14.000
Leverandørgjeld 66.000 53.000 66.000 53.000 9.000
Betalbar skatt 224.000 97.000 212.000 238.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 238.000 153.000 218.000 185.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 207.000 586.000 251.000 177.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000 1.374.000 1.082.000 1.086.000 830.000
Sum gjeld og egenkapital 3.169.000 3.027.000 2.746.000 2.461.000 1.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.183.000 627.000 1.023.000 668.000 307.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 1.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 1.9 1.6 1.4
Soliditet 63.2 5 59.4 54.7 53.7
Resultatgrad 20.8 11.4 22.2 24.2 11.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 32.3 16.1 32.8 41.4 22.1
Signatur
08.11.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex