Lege.no As
Juridisk navn:  Lege.no As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97061370
Mjømna 202 Mjømna 202 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 997864433
Aksjekapital: 66.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1150%
Egenkapital  
  
-5.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 362.000
Resultat: -50.000 -4.000 -79.000 87.000 337.000
Egenkapital: -1.021.000 -971.000 -967.000 -889.000 -975.000
Regnskap for  Lege.no As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 362.000
Driftskostnader -50.000 -4.000 -71.000 85.000 -15.000
Driftsresultat -50.000 -4.000 -71.000 84.000 347.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 -4.000 -9.000
Finans 0 0 -8.000 3.000 -9.000
Resultat før skatt -50.000 -4.000 -79.000 87.000 337.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -4.000 -79.000 87.000 337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 9.000 0 3.000 0 2.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 12.000 9.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -1.087.000 -1.037.000 -1.033.000 -955.000 -1.041.000
Sum egenkapital -1.021.000 -971.000 -967.000 -889.000 -975.000
Sum langsiktig gjeld 0 951.000 907.000 811.000 733.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 29.000 72.000 87.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 12.000 9.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 362.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 362.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 11.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -4.000 -71.000 74.000 -15.000
Driftskostnader -50.000 -4.000 -71.000 85.000 -15.000
Driftsresultat -50.000 -4.000 -71.000 84.000 347.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 -4.000 -9.000
Finans 0 0 -8.000 3.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -4.000 -79.000 87.000 337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 9.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 3.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 9.000 0 3.000 0 2.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 12.000 9.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -1.087.000 -1.037.000 -1.033.000 -955.000 -1.041.000
Sum egenkapital -1.021.000 -971.000 -967.000 -889.000 -975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 951.000 907.000 811.000 733.000
Leverandørgjeld 17.000 17.000 17.000 31.000 208.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 43.000 43.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.013.000 13.000 12.000 13.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 29.000 72.000 87.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 12.000 9.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.021.000 -29.000 -69.000 -87.000 -252.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -11344.4 -10788.9 -8058.3 -9877.8 -8125.0
Resultatgrad 95.9
Rentedekningsgrad -8.9 22.8 38.6
Gjeldsgrad - -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -555.6 -44.4 -591.7 1011.1 2891.7
Signatur
01.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
NJÅL HANSEN WILBERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex