Legehuset Varden ANS
Juridisk navn:  Legehuset Varden ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176100
Brakeveien 2 Brakeveien 2 Fax: 55176101
5141 Fyllingsdalen 5141 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 881925982
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/31/2000
Foretakstype: ANS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.03%
Resultat  
  
71.43%
Egenkapital  
  
-30.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.889.000 5.887.000 5.654.000 5.736.000 5.569.000
Resultat: -50.000 -175.000 83.000 13.000 72.000
Egenkapital: -215.000 -165.000 11.000 -72.000 -85.000
Regnskap for  Legehuset Varden ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.889.000 5.887.000 5.654.000 5.736.000 5.569.000
Driftskostnader -5.940.000 -6.062.000 -5.571.000 -5.723.000 -5.499.000
Driftsresultat -50.000 -175.000 82.000 13.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Resultat før skatt -50.000 -175.000 83.000 13.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -175.000 83.000 13.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 56.000 98.000 152.000 26.000
Sum omløpsmidler 369.000 450.000 755.000 431.000 528.000
Sum eiendeler 383.000 506.000 853.000 583.000 554.000
Sum opptjent egenkapital -215.000 -165.000 -11.000 -72.000 -85.000
Sum egenkapital -215.000 -165.000 11.000 -72.000 -85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 598.000 671.000 842.000 655.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 506.000 831.000 583.000 554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 582.000 863.000 771.000 766.000 697.000
Andre inntekter 5.307.000 5.024.000 4.883.000 4.969.000 4.872.000
Driftsinntekter 5.889.000 5.887.000 5.654.000 5.736.000 5.569.000
Varekostnad 0 0 -508.000 -526.000 -482.000
Lønninger -2.881.000 -2.863.000 -2.663.000 -2.902.000 -2.852.000
Avskrivning -42.000 -42.000 -54.000 -42.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.017.000 -3.157.000 -2.346.000 -2.253.000 -2.133.000
Driftskostnader -5.940.000 -6.062.000 -5.571.000 -5.723.000 -5.499.000
Driftsresultat -50.000 -175.000 82.000 13.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -175.000 83.000 13.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 56.000 98.000 152.000 26.000
Sum varige driftsmidler 14.000 56.000 98.000 152.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 56.000 98.000 152.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 132.000 108.000 124.000 197.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 342.000 631.000 234.000 376.000
Sum omløpsmidler 369.000 450.000 755.000 431.000 528.000
Sum eiendeler 383.000 506.000 853.000 583.000 554.000
Sum opptjent egenkapital -215.000 -165.000 -11.000 -72.000 -85.000
Sum egenkapital -215.000 -165.000 11.000 -72.000 -85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 55.000 100.000 196.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000 144.000 135.000 148.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 428.000 472.000 608.000 310.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 598.000 671.000 842.000 655.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 506.000 831.000 583.000 554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -229.000 -221.000 -87.000 -224.000 -111.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.9 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.9 0.7 0.9
Soliditet -56.1 -32.6 1.3 -12.3 -15.3
Resultatgrad -0.8 1.5 0.2 1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.8 -4.1 76.5 -9.1 -7.5
Total kapitalrentabilitet -13.1 -34.6 9.6 2.2 13.2
Signatur
24.06.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex