Legene Borettslag
Juridisk navn:  Legene Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 316 C/O Vestbo Bbl Avd. Stord Torget 8 Fax:
5402 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 850278822
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/1969
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
20.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 266.000 266.000 266.000 241.000 216.000
Resultat: 20.000 20.000 79.000 -897.000 65.000
Egenkapital: -81.000 -102.000 -122.000 -200.000 697.000
Regnskap for  Legene Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 266.000 266.000 266.000 241.000 216.000
Driftskostnader -219.000 -222.000 -165.000 -1.132.000 -147.000
Driftsresultat 47.000 44.000 102.000 -890.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -24.000 -23.000 -7.000 -6.000
Finans -26.000 -24.000 -23.000 -7.000 -5.000
Resultat før skatt 20.000 20.000 79.000 -897.000 65.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 20.000 79.000 -897.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Sum omløpsmidler 134.000 166.000 219.000 0 156.000
Sum eiendeler 1.030.000 1.062.000 1.115.000 896.000 1.052.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -102.000 -123.000 -201.000 696.000
Sum egenkapital -81.000 -102.000 -122.000 -200.000 697.000
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 1.164.000 1.224.000 332.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 13.000 765.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.030.000 1.063.000 1.115.000 897.000 1.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 266.000 266.000 266.000 241.000 216.000
Driftsinntekter 266.000 266.000 266.000 241.000 216.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -11.000 0 -5.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -211.000 -165.000 -1.127.000 -142.000
Driftskostnader -219.000 -222.000 -165.000 -1.132.000 -147.000
Driftsresultat 47.000 44.000 102.000 -890.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -24.000 -23.000 -7.000 -6.000
Finans -26.000 -24.000 -23.000 -7.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 20.000 79.000 -897.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 166.000 219.000 0 156.000
Sum omløpsmidler 134.000 166.000 219.000 0 156.000
Sum eiendeler 1.030.000 1.062.000 1.115.000 896.000 1.052.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -102.000 -123.000 -201.000 696.000
Sum egenkapital -81.000 -102.000 -122.000 -200.000 697.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 1.164.000 1.224.000 332.000 353.000
Leverandørgjeld 7.000 0 13.000 26.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 739.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 13.000 765.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.030.000 1.063.000 1.115.000 897.000 1.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 166.000 206.000 -765.000 153.000
Likviditetsgrad 1 19.1 16.8 0 52.0
Likviditetsgrad 2 19.1 0 16.8 0 52.1
Soliditet -7.9 -9.6 -10.9 -22.3 66.2
Resultatgrad 17.7 16.5 38.3 -369.3 32.4
Rentedekningsgrad 1.8 1.8 4.4 -127.1 11.8
Gjeldsgrad -13.7 -11.4 -10.1 -5.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 4.1 9.1 -99.2 6.7
Signatur
01.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2020
PROKURA
JOHANNESEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex