Legepraksis Dragomir Zubac AS
Juridisk navn:  Legepraksis Dragomir Zubac AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55341892
Kringsjåveien 33 Kringsjåveien 33 Fax:
5162 Laksevåg 5162 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995679787
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/15/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.37%
Resultat  
  
-19.19%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.662.000 3.713.000 4.061.000 3.611.000 3.665.000
Resultat: 1.040.000 1.287.000 1.257.000 1.107.000 1.489.000
Egenkapital: 101.000 101.000 104.000 143.000 110.000
Regnskap for  Legepraksis Dragomir Zubac AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.662.000 3.713.000 4.061.000 3.611.000 3.665.000
Driftskostnader -2.620.000 -2.426.000 -2.805.000 -2.503.000 -2.177.000
Driftsresultat 1.042.000 1.288.000 1.255.000 1.108.000 1.488.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -3.000 0
Finans -2.000 0 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 1.040.000 1.287.000 1.257.000 1.107.000 1.489.000
Skattekostnad -222.000 -290.000 -296.000 -274.000 -400.000
Årsresultat 818.000 997.000 961.000 834.000 1.089.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 39.000
Sum omløpsmidler 1.559.000 1.765.000 1.900.000 1.888.000 1.983.000
Sum eiendeler 1.586.000 1.765.000 1.900.000 1.888.000 2.022.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 4.000 43.000 10.000
Sum egenkapital 101.000 101.000 104.000 143.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.485.000 1.664.000 1.795.000 1.745.000 1.912.000
Sum gjeld og egenkapital 1.586.000 1.765.000 1.899.000 1.888.000 2.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.662.000 3.713.000 4.061.000 3.611.000 3.665.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.662.000 3.713.000 4.061.000 3.611.000 3.665.000
Varekostnad -102.000 -76.000 -79.000 -7.000 -117.000
Lønninger -2.008.000 -1.773.000 -2.078.000 -1.835.000 -1.441.000
Avskrivning -4.000 0 0 -39.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -506.000 -577.000 -648.000 -622.000 -562.000
Driftskostnader -2.620.000 -2.426.000 -2.805.000 -2.503.000 -2.177.000
Driftsresultat 1.042.000 1.288.000 1.255.000 1.108.000 1.488.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -3.000 0
Finans -2.000 0 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -819.000 -1.000.000 -1.000.000 -800.000 -1.080.000
Årsresultat 818.000 997.000 961.000 834.000 1.089.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 0 0 0 39.000
Sum varige driftsmidler 27.000 0 0 0 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 1.000 1.000 4.000
Andre fordringer 0 0 32.000 64.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.559.000 1.754.000 1.867.000 1.823.000 1.882.000
Sum omløpsmidler 1.559.000 1.765.000 1.900.000 1.888.000 1.983.000
Sum eiendeler 1.586.000 1.765.000 1.900.000 1.888.000 2.022.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 4.000 43.000 10.000
Sum egenkapital 101.000 101.000 104.000 143.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 0
Betalbar skatt 222.000 290.000 296.000 274.000 400.000
Skyldig offentlige avgifter 149.000 159.000 238.000 157.000 84.000
Utbytte -819.000 -1.000.000 -1.000.000 -800.000 -1.080.000
Annen kortsiktig gjeld 296.000 215.000 262.000 506.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 1.485.000 1.664.000 1.795.000 1.745.000 1.912.000
Sum gjeld og egenkapital 1.586.000 1.765.000 1.899.000 1.888.000 2.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 101.000 105.000 143.000 71.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 6.4 5.7 5.5 7.6 5.4
Resultatgrad 28.5 34.7 30.9 30.7 40.6
Rentedekningsgrad 347.3 1 369.3
Gjeldsgrad 14.7 16.5 17.3 12.2 17.4
Total kapitalrentabilitet 65.8 7 66.1 58.8 73.6
Signatur
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex