Legeregnskap AS
Juridisk navn:  Legeregnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71529700
Postboks 2297 Rørgata 8 Fax: 71529701
6503 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 985274592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Enge Botten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.1%
Resultat  
  
-40.84%
Egenkapital  
  
-56.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.769.000 40.514.000 36.717.000 29.416.000 23.436.000
Resultat: 4.428.000 7.485.000 6.562.000 3.688.000 2.901.000
Egenkapital: 3.710.000 8.495.000 7.683.000 5.807.000 4.563.000
Regnskap for  Legeregnskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.769.000 40.514.000 36.717.000 29.416.000 23.436.000
Driftskostnader -37.480.000 -33.077.000 -30.144.000 -25.721.000 -20.579.000
Driftsresultat 4.289.000 7.438.000 6.573.000 3.696.000 2.858.000
Finansinntekter 261.000 180.000 135.000 162.000 126.000
Finanskostnader -121.000 -133.000 -146.000 -169.000 -83.000
Finans 140.000 47.000 -11.000 -7.000 43.000
Resultat før skatt 4.428.000 7.485.000 6.562.000 3.688.000 2.901.000
Skattekostnad -963.000 -1.674.000 -1.686.000 -938.000 -781.000
Årsresultat 3.465.000 5.812.000 4.876.000 2.750.000 2.120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.296.000 3.926.000 5.499.000 5.439.000 6.021.000
Sum omløpsmidler 11.955.000 19.183.000 16.224.000 13.378.000 8.870.000
Sum eiendeler 17.251.000 23.109.000 21.723.000 18.817.000 14.891.000
Sum opptjent egenkapital 3.610.000 8.395.000 7.583.000 5.707.000 4.463.000
Sum egenkapital 3.710.000 8.495.000 7.683.000 5.807.000 4.563.000
Sum langsiktig gjeld 2.697.000 3.267.000 3.821.000 4.356.000 4.864.000
Sum kortsiktig gjeld 10.845.000 11.347.000 10.218.000 8.654.000 5.463.000
Sum gjeld og egenkapital 17.252.000 23.109.000 21.722.000 18.817.000 14.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.478.000 40.207.000 36.378.000 29.342.000 23.436.000
Andre inntekter 291.000 307.000 339.000 74.000 0
Driftsinntekter 41.769.000 40.514.000 36.717.000 29.416.000 23.436.000
Varekostnad 0 0 0 -32.000 -40.000
Lønninger -28.884.000 -26.053.000 -22.619.000 -20.304.000 -16.699.000
Avskrivning -627.000 -648.000 -622.000 -625.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.969.000 -6.376.000 -6.903.000 -4.760.000 -3.546.000
Driftskostnader -37.480.000 -33.077.000 -30.144.000 -25.721.000 -20.579.000
Driftsresultat 4.289.000 7.438.000 6.573.000 3.696.000 2.858.000
Finansinntekter 261.000 180.000 135.000 162.000 126.000
Finanskostnader -121.000 -133.000 -146.000 -169.000 -83.000
Finans 140.000 47.000 -11.000 -7.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -300.000
Årsresultat 3.465.000 5.812.000 4.876.000 2.750.000 2.120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.429.000 3.771.000 4.189.000 4.698.000 5.165.000
Sum varige driftsmidler 3.429.000 3.771.000 4.189.000 4.698.000 5.165.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.867.000 155.000 1.310.000 741.000 856.000
Sum anleggsmidler 5.296.000 3.926.000 5.499.000 5.439.000 6.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.944.000 3.224.000 5.157.000 5.100.000 3.429.000
Andre fordringer 559.000 671.000 468.000 318.000 1.120.000
Sum investeringer 474.000 391.000 0 0 0
Kasse, bank 6.978.000 14.896.000 10.599.000 7.960.000 4.320.000
Sum omløpsmidler 11.955.000 19.183.000 16.224.000 13.378.000 8.870.000
Sum eiendeler 17.251.000 23.109.000 21.723.000 18.817.000 14.891.000
Sum opptjent egenkapital 3.610.000 8.395.000 7.583.000 5.707.000 4.463.000
Sum egenkapital 3.710.000 8.495.000 7.683.000 5.807.000 4.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.697.000 3.267.000 3.821.000 4.356.000 4.864.000
Leverandørgjeld 457.000 1.095.000 859.000 343.000 683.000
Betalbar skatt 963.000 1.674.000 1.686.000 938.000 781.000
Skyldig offentlige avgifter 2.957.000 2.798.000 2.318.000 3.689.000 1.600.000
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 3.468.000 3.781.000 3.355.000 2.683.000 2.099.000
Sum kortsiktig gjeld 10.845.000 11.347.000 10.218.000 8.654.000 5.463.000
Sum gjeld og egenkapital 17.252.000 23.109.000 21.722.000 18.817.000 14.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.110.000 7.836.000 6.006.000 4.724.000 3.407.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 1.6 1.5 1.7
Soliditet 21.5 36.8 35.4 30.9 30.6
Resultatgrad 10.3 18.4 17.9 12.6 12.2
Rentedekningsgrad 35.4 55.9 4 21.9 36.0
Gjeldsgrad 3.7 1.7 1.8 2.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 26.4 3 30.9 20.5 20.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex