Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legeseksjonen As
Juridisk navn:  Legeseksjonen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97738466
Solbakken 17C Solbakken 17C Fax:
6429 Molde 6429 Molde
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Molde
Org.nr: 915615570
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.6%
Resultat  
  
163.16%
Egenkapital  
  
57.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 825.000 812.000 250.000
Resultat: 350.000 133.000 -94.000
Egenkapital: 181.000 115.000 36.000
Regnskap for  Legeseksjonen As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 825.000 812.000 250.000
Driftskostnader -362.000 -521.000 -300.000
Driftsresultat 463.000 291.000 -50.000
Finansinntekter 9.000 36.000 4.000
Finanskostnader -122.000 -194.000 -48.000
Finans -113.000 -158.000 -44.000
Resultat før skatt 350.000 133.000 -94.000
Skattekostnad -84.000 -37.000 70.000
Årsresultat 266.000 96.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.595.000 3.743.000 3.922.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.047.000 6.136.000
Sum eiendeler 4.817.000 4.790.000 10.058.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 85.000 6.000
Sum egenkapital 181.000 115.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 4.350.000 4.650.000 10.007.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 25.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 4.817.000 4.790.000 10.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.000 260.000 0
Andre inntekter 704.000 551.000 250.000
Driftsinntekter 825.000 812.000 250.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -148.000 -148.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -373.000 -152.000
Driftskostnader -362.000 -521.000 -300.000
Driftsresultat 463.000 291.000 -50.000
Finansinntekter 9.000 36.000 4.000
Finanskostnader -122.000 -194.000 -48.000
Finans -113.000 -158.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0
Årsresultat 266.000 96.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 36.000
Fast eiendom 3.589.000 3.737.000 3.885.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.589.000 3.737.000 3.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.595.000 3.743.000 3.922.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 232.000 0 138.000
Andre fordringer 0 4.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 990.000 1.043.000 5.879.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.047.000 6.136.000
Sum eiendeler 4.817.000 4.790.000 10.058.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 85.000 6.000
Sum egenkapital 181.000 115.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.350.000 4.650.000 10.007.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 5.000
Betalbar skatt 84.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 25.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 4.817.000 4.790.000 10.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 1.022.000 6.121.000
Likviditetsgrad 1 4.3 41.9 409.1
Likviditetsgrad 2 4.3 41.9 409.1
Soliditet 3.8 2.4 0.4
Resultatgrad 56.1 35.8 -20.0
Rentedekningsgrad 3.8 1.5 -1.0
Gjeldsgrad 25.6 40.7 278.4
Total kapitalrentabilitet 9.8 6.8 -0.5
Signatur
27.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex