Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legesenteret AS
Juridisk navn:  Legesenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70048052
Dalevegen 28A Dalevegen 28A Fax:
6153 Ørsta 6153 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 939161171
Aksjekapital: 112.476 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.18%
Resultat  
  
-26.95%
Egenkapital  
  
23.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.119.000 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000
Resultat: 656.000 898.000 825.000 657.000 279.000
Egenkapital: 2.702.000 2.191.000 1.343.000 1.047.000 879.000
Regnskap for  Legesenteret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.119.000 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000
Driftskostnader -10.389.000 -9.915.000 -7.757.000 -7.574.000 -7.413.000
Driftsresultat 729.000 967.000 825.000 658.000 278.000
Finansinntekter 2.000 7.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -76.000 -77.000 -1.000 -2.000 0
Finans -74.000 -70.000 1.000 0 2.000
Resultat før skatt 656.000 898.000 825.000 657.000 279.000
Skattekostnad -145.000 -206.000 -206.000 -165.000 -77.000
Årsresultat 511.000 692.000 620.000 492.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.080.000 2.423.000 105.000 178.000 257.000
Sum omløpsmidler 3.685.000 3.310.000 2.747.000 2.306.000 1.846.000
Sum eiendeler 5.765.000 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.103.000
Sum opptjent egenkapital 1.850.000 1.340.000 1.011.000 715.000 548.000
Sum egenkapital 2.702.000 2.191.000 1.343.000 1.047.000 879.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.889.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.563.000 1.652.000 1.509.000 1.437.000 1.224.000
Sum gjeld og egenkapital 5.765.000 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 11.119.000 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000
Driftsinntekter 11.119.000 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.455.000 -5.035.000 -4.466.000 -4.129.000 -4.262.000
Avskrivning -415.000 -278.000 -79.000 -87.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.335.000 -4.414.000 -3.122.000 -3.268.000 -2.904.000
Driftskostnader -10.389.000 -9.915.000 -7.757.000 -7.574.000 -7.413.000
Driftsresultat 729.000 967.000 825.000 658.000 278.000
Finansinntekter 2.000 7.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -76.000 -77.000 -1.000 -2.000 0
Finans -74.000 -70.000 1.000 0 2.000
Konsernbidrag -511.000 -328.000 -296.000 -168.000 -8.000
Utbytte 0 -364.000 -324.000 -324.000 -194.000
Årsresultat 511.000 692.000 620.000 492.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 26.000 20.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 176.000 167.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.904.000 2.257.000 79.000 158.000 245.000
Sum varige driftsmidler 2.080.000 2.423.000 79.000 158.000 245.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.080.000 2.423.000 105.000 178.000 257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 274.000 199.000 227.000 279.000 140.000
Andre fordringer 743.000 545.000 494.000 868.000 484.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.668.000 2.566.000 2.027.000 1.159.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 3.685.000 3.310.000 2.747.000 2.306.000 1.846.000
Sum eiendeler 5.765.000 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.103.000
Sum opptjent egenkapital 1.850.000 1.340.000 1.011.000 715.000 548.000
Sum egenkapital 2.702.000 2.191.000 1.343.000 1.047.000 879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 43.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.889.000 0 0 0
Leverandørgjeld 249.000 388.000 293.000 237.000 224.000
Betalbar skatt 133.000 137.000 211.000 174.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 282.000 237.000 198.000 214.000 217.000
Utbytte 0 -364.000 -324.000 -324.000 -194.000
Annen kortsiktig gjeld 899.000 890.000 807.000 813.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 1.563.000 1.652.000 1.509.000 1.437.000 1.224.000
Sum gjeld og egenkapital 5.765.000 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.122.000 1.658.000 1.238.000 869.000 622.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.8 1.6 1.6
Soliditet 46.9 38.2 47.1 42.1 41.8
Resultatgrad 6.6 8.9 9.6 8 3.6
Rentedekningsgrad 9.6 12.6 8 3
Gjeldsgrad 1.1 1.6 1.1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.7 1 2 26.6 13.3
Signatur
03.02.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex