Legesenteret Olav V's Gate As
Juridisk navn:  Legesenteret Olav V's Gate As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51516360
Olav Vs gate 13 Olav Vs gate 13 Fax:
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 919545755
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.24%
Resultat  
  
-110%
Egenkapital  
  
-4.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Resultat: -2.000 20.000 0
Egenkapital: 41.000 43.000 29.000
Regnskap for  Legesenteret Olav V's Gate As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Driftskostnader -4.870.000 -4.637.000 -1.201.000
Driftsresultat -1.000 35.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -16.000 0
Finans -1.000 -16.000 0
Resultat før skatt -2.000 20.000 0
Skattekostnad 0 -6.000 -1.000
Årsresultat -1.000 14.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 182.000 209.000
Sum omløpsmidler 421.000 349.000 368.000
Sum eiendeler 684.000 531.000 577.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 13.000 -1.000
Sum egenkapital 41.000 43.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 637.000 481.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 531.000 577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Driftsinntekter 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.696.000 -2.528.000 -606.000
Avskrivning -36.000 -62.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.138.000 -2.047.000 -588.000
Driftskostnader -4.870.000 -4.637.000 -1.201.000
Driftsresultat -1.000 35.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -16.000 0
Finans -1.000 -16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 14.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 78.000 54.000 31.000
Driftsløsøre 127.000 126.000 178.000
Sum varige driftsmidler 205.000 180.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 263.000 182.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 357.000 195.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 154.000 57.000
Sum omløpsmidler 421.000 349.000 368.000
Sum eiendeler 684.000 531.000 577.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 13.000 -1.000
Sum egenkapital 41.000 43.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 7.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000
Leverandørgjeld 244.000 99.000 292.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 138.000 100.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 244.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 637.000 481.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 531.000 577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -216.000 -132.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7
Soliditet 6 8.1 5
Resultatgrad 0.7 0
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 15.7 11.3 18.9
Total kapitalrentabilitet -0.1 6.6 0
Signatur
03.10.2018
Prokurister
12.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex