Legeservice AS
Juridisk navn:  Legeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53741885
Tjernagelvegen 786 Tjernagelvegen 786 Fax:
5550 Sveio 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 989203762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.78%
Resultat  
  
422.98%
Egenkapital  
  
18.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.598.000 2.578.000 2.776.000 2.822.000 2.756.000
Resultat: 2.913.000 557.000 3.019.000 2.146.000 1.838.000
Egenkapital: 16.055.000 13.571.000 13.372.000 10.725.000 9.087.000
Regnskap for  Legeservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.598.000 2.578.000 2.776.000 2.822.000 2.756.000
Driftskostnader -1.422.000 -1.504.000 -1.678.000 -1.434.000 -1.524.000
Driftsresultat 1.176.000 1.074.000 1.097.000 1.388.000 1.233.000
Finansinntekter 1.739.000 -515.000 1.923.000 759.000 607.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.738.000 -516.000 1.922.000 758.000 606.000
Resultat før skatt 2.913.000 557.000 3.019.000 2.146.000 1.838.000
Skattekostnad -279.000 -258.000 -272.000 -358.000 -355.000
Årsresultat 2.634.000 299.000 2.747.000 1.788.000 1.483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.352.000 11.843.000 12.063.000 6.281.000 5.301.000
Sum omløpsmidler 3.361.000 2.325.000 1.873.000 5.143.000 4.578.000
Sum eiendeler 16.713.000 14.168.000 13.936.000 11.424.000 9.879.000
Sum opptjent egenkapital 15.955.000 13.471.000 13.272.000 10.625.000 8.987.000
Sum egenkapital 16.055.000 13.571.000 13.372.000 10.725.000 9.087.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 658.000 597.000 564.000 699.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 16.713.000 14.168.000 13.936.000 11.424.000 9.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.963.000 1.950.000 2.152.000 2.186.000 2.129.000
Andre inntekter 635.000 628.000 624.000 636.000 627.000
Driftsinntekter 2.598.000 2.578.000 2.776.000 2.822.000 2.756.000
Varekostnad -722.000 -741.000 -821.000 -777.000 -905.000
Lønninger -371.000 -429.000 -492.000 -399.000 -395.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -334.000 -365.000 -258.000 -224.000
Driftskostnader -1.422.000 -1.504.000 -1.678.000 -1.434.000 -1.524.000
Driftsresultat 1.176.000 1.074.000 1.097.000 1.388.000 1.233.000
Finansinntekter 1.739.000 -515.000 1.923.000 759.000 607.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.738.000 -516.000 1.922.000 758.000 606.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -100.000 -100.000 -150.000 -100.000
Årsresultat 2.634.000 299.000 2.747.000 1.788.000 1.483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 8.000 11.000 14.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.346.000 11.835.000 12.052.000 6.267.000 5.283.000
Sum anleggsmidler 13.352.000 11.843.000 12.063.000 6.281.000 5.301.000
Varebeholdning 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Kundefordringer 117.000 80.000 61.000 83.000 82.000
Andre fordringer 58.000 67.000 3.000 117.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.184.000 2.177.000 1.806.000 4.940.000 4.484.000
Sum omløpsmidler 3.361.000 2.325.000 1.873.000 5.143.000 4.578.000
Sum eiendeler 16.713.000 14.168.000 13.936.000 11.424.000 9.879.000
Sum opptjent egenkapital 15.955.000 13.471.000 13.272.000 10.625.000 8.987.000
Sum egenkapital 16.055.000 13.571.000 13.372.000 10.725.000 9.087.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 144.000 0 104.000
Betalbar skatt 277.000 254.000 269.000 354.000 349.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 195.000 4.000 183.000 185.000
Utbytte -150.000 -100.000 -100.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 68.000 47.000 47.000 12.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 597.000 564.000 699.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 16.713.000 14.168.000 13.936.000 11.424.000 9.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.703.000 1.728.000 1.309.000 4.444.000 3.785.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.9 3.3 7.4 5.8
Likviditetsgrad 2 5.1 3.9 3.3 7.4 5.8
Soliditet 96.1 95.8 9 93.9 92.0
Resultatgrad 45.3 41.7 39.5 49.2 44.7
Rentedekningsgrad 1 1 1 1 1840.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 17.4 3.9 21.7 18.8 18.6
Signatur
21.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex