Legetjenester Dag Brekke Limited
Juridisk navn:  Legetjenester Dag Brekke Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71254744
Fannebakken 21 Fannebakken 21 Fax:
6423 Molde 6423 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 992119446
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Embla Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.79%
Resultat  
  
-127.59%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 127.000 269.000 401.000 531.000 435.000
Resultat: -66.000 -29.000 157.000 190.000 170.000
Egenkapital: 153.000 255.000 298.000 229.000 188.000
Regnskap for  Legetjenester Dag Brekke Limited
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 127.000 269.000 401.000 531.000 435.000
Driftskostnader -194.000 -298.000 -245.000 -341.000 -265.000
Driftsresultat -67.000 -29.000 157.000 190.000 169.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -66.000 -29.000 157.000 190.000 170.000
Skattekostnad 14.000 6.000 -38.000 -48.000 -46.000
Årsresultat -53.000 -23.000 119.000 141.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 22.000 40.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 192.000 262.000 374.000 433.000 304.000
Sum eiendeler 212.000 284.000 414.000 433.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 255.000 298.000 229.000 188.000
Sum egenkapital 153.000 255.000 298.000 229.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 28.000 116.000 204.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 283.000 414.000 433.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 127.000 269.000 401.000 531.000 435.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 127.000 269.000 401.000 531.000 435.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger -46.000 -32.000 -1.000 -97.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -266.000 -244.000 -240.000 -257.000
Driftskostnader -194.000 -298.000 -245.000 -341.000 -265.000
Driftsresultat -67.000 -29.000 157.000 190.000 169.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -20.000 -50.000 -100.000 -50.000
Årsresultat -53.000 -23.000 119.000 141.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 6.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 16.000 40.000 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 22.000 40.000 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 0 0 32.000 7.000
Andre fordringer 2.000 4.000 8.000 7.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 258.000 365.000 395.000 295.000
Sum omløpsmidler 192.000 262.000 374.000 433.000 304.000
Sum eiendeler 212.000 284.000 414.000 433.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 255.000 298.000 229.000 188.000
Sum egenkapital 153.000 255.000 298.000 229.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 17.000 17.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 38.000 49.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 4.000 2.000 28.000 1.000
Utbytte -50.000 -20.000 -50.000 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000 2.000 9.000 9.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 28.000 116.000 204.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 283.000 414.000 433.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 234.000 258.000 229.000 186.000
Likviditetsgrad 1 3.3 9.4 3.2 2.1 2.6
Likviditetsgrad 2 3.3 9.4 3.2 2.1 2.6
Soliditet 72.2 90.1 7 52.9 61.2
Resultatgrad -52.8 -10.8 39.2 35.8 38.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.4 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet -31.6 -10.2 37.9 43.9 55.0
Signatur
08.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex