Leh Management As
Juridisk navn:  Leh Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Hedi Hattestein C/O Hedi Hattestein Fax:
6985 Atløy 6985 Atløy
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Askvoll
Org.nr: 999593178
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.23%
Resultat  
  
-275.71%
Egenkapital  
  
-20.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 163.000 172.000 127.000 900.000 1.888.000
Resultat: -123.000 70.000 68.000 94.000 161.000
Egenkapital: 193.000 243.000 189.000 139.000 137.000
Regnskap for  Leh Management As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 163.000 172.000 127.000 900.000 1.888.000
Driftskostnader -211.000 -102.000 -59.000 -806.000 -1.697.000
Driftsresultat -48.000 70.000 68.000 94.000 190.000
Finansinntekter 0 0 0 0 19.000
Finanskostnader -75.000 0 0 -1.000 -48.000
Finans -75.000 0 0 -1.000 -29.000
Resultat før skatt -123.000 70.000 68.000 94.000 161.000
Skattekostnad 0 -17.000 -17.000 -27.000 -55.000
Årsresultat -123.000 53.000 51.000 67.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 255.000 255.000 75.000 0
Sum omløpsmidler 13.000 196.000 107.000 266.000 681.000
Sum eiendeler 193.000 451.000 362.000 341.000 681.000
Sum opptjent egenkapital 0 213.000 159.000 109.000 107.000
Sum egenkapital 193.000 243.000 189.000 139.000 137.000
Sum langsiktig gjeld -17.000 60.000 60.000 60.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 149.000 112.000 142.000 543.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 452.000 361.000 341.000 681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 163.000 172.000 127.000 900.000 1.888.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 163.000 172.000 127.000 900.000 1.888.000
Varekostnad 0 0 -9.000 0 0
Lønninger -43.000 0 -4.000 -669.000 -1.407.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -102.000 -46.000 -137.000 -290.000
Driftskostnader -211.000 -102.000 -59.000 -806.000 -1.697.000
Driftsresultat -48.000 70.000 68.000 94.000 190.000
Finansinntekter 0 0 0 0 19.000
Finanskostnader -75.000 0 0 -1.000 -48.000
Finans -75.000 0 0 -1.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -65.000 -312.000
Årsresultat -123.000 53.000 51.000 67.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 255.000 255.000 75.000 0
Sum anleggsmidler 180.000 255.000 255.000 75.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 356.000
Andre fordringer 0 28.000 28.000 30.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 168.000 79.000 236.000 247.000
Sum omløpsmidler 13.000 196.000 107.000 266.000 681.000
Sum eiendeler 193.000 451.000 362.000 341.000 681.000
Sum opptjent egenkapital 0 213.000 159.000 109.000 107.000
Sum egenkapital 193.000 243.000 189.000 139.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser -29.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -17.000 60.000 60.000 60.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 11.000
Betalbar skatt 17.000 17.000 17.000 27.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 9.000 46.000 261.000
Utbytte 0 0 0 -65.000 -312.000
Annen kortsiktig gjeld 0 122.000 86.000 65.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 149.000 112.000 142.000 543.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 452.000 361.000 341.000 681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 47.000 -5.000 124.000 138.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 1 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 1 1.9 1.3
Soliditet 1 53.8 52.4 40.8 20.1
Resultatgrad -29.4 40.7 53.5 10.4 10.1
Rentedekningsgrad -0.6 94.0 4.4
Gjeldsgrad 0 0.9 0.9 1.5 4.0
Total kapitalrentabilitet -24.9 15.5 18.8 27.6 30.7
Signatur
07.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex