Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leidland Fiskeriselskap AS
Juridisk navn:  Leidland Fiskeriselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99377452
Ruskebakkan 25 Ruskebakkan 25 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 991860800
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/28/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.3%
Resultat  
  
1324.8%
Egenkapital  
  
20.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.011.000 18.764.000 20.327.000 15.976.000 2.794.000
Resultat: 21.372.000 1.500.000 3.563.000 1.956.000 -829.000
Egenkapital: 13.611.000 11.277.000 13.868.000 11.158.000 9.247.000
Regnskap for  Leidland Fiskeriselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.011.000 18.764.000 20.327.000 15.976.000 2.794.000
Driftskostnader -732.000 -15.963.000 -15.962.000 -13.080.000 -3.411.000
Driftsresultat 21.280.000 2.801.000 4.365.000 2.897.000 -617.000
Finansinntekter 120.000 16.000 48.000 27.000 51.000
Finanskostnader -29.000 -1.316.000 -849.000 -969.000 -264.000
Finans 91.000 -1.300.000 -801.000 -942.000 -213.000
Resultat før skatt 21.372.000 1.500.000 3.563.000 1.956.000 -829.000
Skattekostnad -4.702.000 -312.000 -853.000 -45.000 0
Årsresultat 16.670.000 1.188.000 2.710.000 1.911.000 -829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.205.000 29.472.000 29.868.000 31.783.000 31.532.000
Sum omløpsmidler 16.696.000 5.368.000 5.236.000 2.446.000 2.916.000
Sum eiendeler 23.901.000 34.840.000 35.104.000 34.229.000 34.448.000
Sum opptjent egenkapital 13.507.000 4.030.000 2.842.000 132.000 -1.778.000
Sum egenkapital 13.611.000 11.277.000 13.868.000 11.158.000 9.247.000
Sum langsiktig gjeld 5.485.000 17.344.000 18.131.000 20.945.000 22.908.000
Sum kortsiktig gjeld 4.806.000 6.219.000 3.104.000 2.127.000 2.293.000
Sum gjeld og egenkapital 23.902.000 34.839.000 35.103.000 34.230.000 34.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 669.000 16.807.000 18.764.000 14.566.000 2.442.000
Andre inntekter 21.342.000 1.957.000 1.563.000 1.410.000 352.000
Driftsinntekter 22.011.000 18.764.000 20.327.000 15.976.000 2.794.000
Varekostnad -255.000 -5.372.000 -4.569.000 -4.576.000 -1.741.000
Lønninger -220.000 -5.809.000 -6.809.000 -4.574.000 -551.000
Avskrivning -22.000 -1.884.000 -1.980.000 -1.911.000 -535.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -2.898.000 -2.604.000 -2.019.000 -584.000
Driftskostnader -732.000 -15.963.000 -15.962.000 -13.080.000 -3.411.000
Driftsresultat 21.280.000 2.801.000 4.365.000 2.897.000 -617.000
Finansinntekter 120.000 16.000 48.000 27.000 51.000
Finanskostnader -29.000 -1.316.000 -849.000 -969.000 -264.000
Finans 91.000 -1.300.000 -801.000 -942.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -7.193.000 0 0 0 0
Årsresultat 16.670.000 1.188.000 2.710.000 1.911.000 -829.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.600.000 2.829.000 2.969.000 3.113.000 1.345.000
Fast eiendom 1.614.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 840.000 538.000 1.150.000 1.821.000
Sum varige driftsmidler 1.960.000 26.043.000 26.899.000 28.670.000 30.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.645.000 600.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.205.000 29.472.000 29.868.000 31.783.000 31.532.000
Varebeholdning 0 244.000 0 0 0
Kundefordringer 1.813.000 680.000 785.000 621.000 202.000
Andre fordringer 396.000 662.000 771.000 874.000 1.113.000
Sum investeringer 4.809.000 0 0 0 0
Kasse, bank 9.679.000 3.782.000 3.680.000 952.000 1.601.000
Sum omløpsmidler 16.696.000 5.368.000 5.236.000 2.446.000 2.916.000
Sum eiendeler 23.901.000 34.840.000 35.104.000 34.229.000 34.448.000
Sum opptjent egenkapital 13.507.000 4.030.000 2.842.000 132.000 -1.778.000
Sum egenkapital 13.611.000 11.277.000 13.868.000 11.158.000 9.247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.485.000 1.211.000 898.000 45.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.485.000 17.344.000 18.131.000 20.945.000 22.908.000
Leverandørgjeld 2.169.000 1.838.000 1.022.000 886.000 1.951.000
Betalbar skatt 428.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 653.000 1.289.000 580.000 114.000
Utbytte -7.193.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.136.000 3.728.000 793.000 661.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 4.806.000 6.219.000 3.104.000 2.127.000 2.293.000
Sum gjeld og egenkapital 23.902.000 34.839.000 35.103.000 34.230.000 34.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.890.000 -851.000 2.132.000 319.000 623.000
Likviditetsgrad 1 3.5 0.9 1.7 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.5 0.8 1.7 1.2 1.3
Soliditet 56.9 32.4 39.5 32.6 26.8
Resultatgrad 96.7 14.9 21.5 18.1 -22.1
Rentedekningsgrad 733.8 2.1 5.1 3.0 -2.1
Gjeldsgrad 0.8 2.1 1.5 2.1 2.7
Total kapitalrentabilitet 89.5 8.1 12.6 8.5 -1.6
Signatur
28.05.2018
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex