Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leik Audio As
Juridisk navn:  Leik Audio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sakslundvegen 21 Sakslundvegen 21 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 921244185
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -13.000
Egenkapital: 206.000
Regnskap for  Leik Audio As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 207.000
Sum eiendeler 207.000
Sum opptjent egenkapital -13.000
Sum egenkapital 206.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -7.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 207.000
Sum omløpsmidler 207.000
Sum eiendeler 207.000
Sum opptjent egenkapital -13.000
Sum egenkapital 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 205.000
Likviditetsgrad 1 103.5
Likviditetsgrad 2 103.5
Soliditet 9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -6.3
Signatur
16.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex