Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leirvikflaten 29 1 As
Juridisk navn:  Leirvikflaten 29 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55023600
Skjenlien 95 Skjenlien 95 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912900274
Aksjekapital: 34.526 NOK
Etableringsdato: 12/13/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.81%
Resultat  
  
-1.45%
Egenkapital  
  
49.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 281.000 276.000 305.000 75.000 0
Resultat: 136.000 138.000 153.000 2.000 -71.000
Egenkapital: 300.000 201.000 168.000 35.000 33.000
Regnskap for  Leirvikflaten 29 1 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 281.000 276.000 305.000 75.000 0
Driftskostnader -96.000 -88.000 -97.000 -25.000 -57.000
Driftsresultat 185.000 188.000 207.000 50.000 -57.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -50.000 -54.000 -48.000 -14.000
Finans -48.000 -50.000 -54.000 -48.000 -14.000
Resultat før skatt 136.000 138.000 153.000 2.000 -71.000
Skattekostnad -38.000 -19.000 -20.000 0 0
Årsresultat 99.000 119.000 133.000 2.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.636.000 1.696.000 1.757.000 1.817.000 539.000
Sum omløpsmidler 45.000 165.000 25.000 101.000 0
Sum eiendeler 1.681.000 1.861.000 1.782.000 1.918.000 539.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 167.000 133.000 1.000 -1.000
Sum egenkapital 300.000 201.000 168.000 35.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.535.000 1.580.000 1.840.000 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 125.000 33.000 42.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 1.681.000 1.862.000 1.781.000 1.918.000 540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.000 276.000 305.000 75.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 281.000 276.000 305.000 75.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -10.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -28.000 -37.000 -15.000 -57.000
Driftskostnader -96.000 -88.000 -97.000 -25.000 -57.000
Driftsresultat 185.000 188.000 207.000 50.000 -57.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -50.000 -54.000 -48.000 -14.000
Finans -48.000 -50.000 -54.000 -48.000 -14.000
Konsernbidrag 0 -86.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 119.000 133.000 2.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.636.000 1.696.000 1.757.000 1.817.000 539.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.636.000 1.696.000 1.757.000 1.817.000 539.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.636.000 1.696.000 1.757.000 1.817.000 539.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 8.000 0
Andre fordringer 0 119.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 46.000 25.000 93.000 0
Sum omløpsmidler 45.000 165.000 25.000 101.000 0
Sum eiendeler 1.681.000 1.861.000 1.782.000 1.918.000 539.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 167.000 133.000 1.000 -1.000
Sum egenkapital 300.000 201.000 168.000 35.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 476.000
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.535.000 1.580.000 1.840.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 2.000 10.000 30.000
Betalbar skatt 38.000 19.000 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 11.000 7.000 18.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 96.000 4.000 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 125.000 33.000 42.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 1.681.000 1.862.000 1.781.000 1.918.000 540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 40.000 -8.000 59.000 -506.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 0.8 2.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 0.8 2.5 0.1
Soliditet 17.8 10.8 9.4 1.8 6.1
Resultatgrad 65.8 68.1 67.9 66.7
Rentedekningsgrad 3.8 3.8 3.8 1.0 -4.1
Gjeldsgrad 4.6 8.3 9.6 53.8 15.3
Total kapitalrentabilitet 11.1 10.1 11.6 2.6 -10.6
Signatur
24.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex