Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leithe Maskin As
Juridisk navn:  Leithe Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46655233
Leitelva 14 Leitelva 14 Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 911816601
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/20/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.28%
Resultat  
  
512.12%
Egenkapital  
  
35.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.886.000 1.636.000 1.214.000 1.056.000 829.000
Resultat: 202.000 33.000 215.000 -19.000 12.000
Egenkapital: 598.000 442.000 416.000 254.000 265.000
Regnskap for  Leithe Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.886.000 1.636.000 1.214.000 1.056.000 829.000
Driftskostnader -1.671.000 -1.581.000 -965.000 -1.040.000 -770.000
Driftsresultat 215.000 55.000 249.000 16.000 58.000
Finansinntekter 8.000 7.000 0 5.000 3.000
Finanskostnader -20.000 -28.000 -34.000 -40.000 -50.000
Finans -12.000 -21.000 -34.000 -35.000 -47.000
Resultat før skatt 202.000 33.000 215.000 -19.000 12.000
Skattekostnad -46.000 -7.000 -52.000 8.000 -3.000
Årsresultat 156.000 26.000 162.000 -11.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 665.000 575.000 568.000 913.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 467.000 512.000 736.000 208.000 204.000
Sum eiendeler 1.132.000 1.087.000 1.304.000 1.121.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 423.000 398.000 235.000 246.000
Sum egenkapital 598.000 442.000 416.000 254.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 235.000 343.000 474.000 590.000 712.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 302.000 414.000 276.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.086.000 1.304.000 1.119.000 1.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.886.000 1.636.000 1.214.000 1.056.000 829.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.886.000 1.636.000 1.214.000 1.056.000 829.000
Varekostnad -415.000 -373.000 -175.000 -180.000 -189.000
Lønninger -374.000 -460.000 -346.000 -376.000 -233.000
Avskrivning -106.000 -139.000 -123.000 -143.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -776.000 -609.000 -321.000 -341.000 -207.000
Driftskostnader -1.671.000 -1.581.000 -965.000 -1.040.000 -770.000
Driftsresultat 215.000 55.000 249.000 16.000 58.000
Finansinntekter 8.000 7.000 0 5.000 3.000
Finanskostnader -20.000 -28.000 -34.000 -40.000 -50.000
Finans -12.000 -21.000 -34.000 -35.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 156.000 26.000 162.000 -11.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 12.000 48.000 84.000 120.000
Sum Immatrielle midler 0 12.000 48.000 84.000 120.000
Fast eiendom 229.000 110.000 124.000 138.000 152.000
Maskiner anlegg 366.000 371.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 396.000 691.000 767.000
Sum varige driftsmidler 595.000 482.000 520.000 829.000 919.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 81.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 665.000 575.000 568.000 913.000 1.039.000
Varebeholdning 40.000 13.000 18.000 18.000 7.000
Kundefordringer 42.000 63.000 20.000 0 10.000
Andre fordringer 0 0 0 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 385.000 436.000 697.000 190.000 147.000
Sum omløpsmidler 467.000 512.000 736.000 208.000 204.000
Sum eiendeler 1.132.000 1.087.000 1.304.000 1.121.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 423.000 398.000 235.000 246.000
Sum egenkapital 598.000 442.000 416.000 254.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 16.000 31.000 33.000 41.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 235.000 343.000 474.000 590.000 712.000
Leverandørgjeld 108.000 91.000 40.000 54.000 24.000
Betalbar skatt 52.000 23.000 54.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 88.000 116.000 22.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 100.000 203.000 200.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 302.000 414.000 276.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.086.000 1.304.000 1.119.000 1.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 210.000 322.000 -68.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.7 0.7 0.8
Soliditet 52.8 40.7 31.9 22.7 21.3
Resultatgrad 11.4 3.4 20.5 1.5 7.0
Rentedekningsgrad 10.8 2 7.3 0.5 1.2
Gjeldsgrad 0.9 1.5 2.1 3.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 19.7 5.7 19.1 1.9 4.9
Signatur
23.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
HANS-OLE BRODERSEN LEITHE
Prokurister
23.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
HANS-OLE BRODERSEN LEITHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex