Leppe/ganespalte Foreningen I Norge
Juridisk navn:  Leppe/ganespalte Foreningen I Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91870131
c/o Gabriella Jurisic Ottesen Vesterhaugveien 13 c/o Gabriella Jurisic Ottesen Vesterhaugveien 13 Fax: 52775760
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 984033427
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/11/1988
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.67%
Resultat  
  
333.33%
Egenkapital  
  
65.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: 1.376.000 1.200.000
Resultat: 462.000 -198.000
Egenkapital: 1.181.000 713.000
Regnskap for  Leppe/ganespalte Foreningen I Norge
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter 1.376.000 1.200.000
Driftskostnader -914.000 -1.397.000
Driftsresultat 462.000 -198.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 462.000 -198.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 462.000 -198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 727.000
Sum eiendeler 1.195.000 730.000
Sum opptjent egenkapital 1.181.000 713.000
Sum egenkapital 1.181.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 1.195.000 731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.376.000 1.200.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.376.000 1.200.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -123.000 -138.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -791.000 -1.259.000
Driftskostnader -914.000 -1.397.000
Driftsresultat 462.000 -198.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 462.000 -198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 3.000 3.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.191.000 727.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 727.000
Sum eiendeler 1.195.000 730.000
Sum opptjent egenkapital 1.181.000 713.000
Sum egenkapital 1.181.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 1.195.000 731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.178.000 709.000
Likviditetsgrad 1 85.1 40.4
Likviditetsgrad 2 85.1 40.4
Soliditet 98.8 97.5
Resultatgrad 33.6 -16.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 38.7 -27.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex