Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
LERØY DELICO AS
Juridisk navn:  Lerøy Delico AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51718900
Varabergmyra 2 Varabergmyra 2 Fax: 51640501
4051 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 982591392
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/1/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.59%
Resultat  
  
-73.87%
Egenkapital  
  
7.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 115.455.000 123.599.000 120.517.000 125.852.000 124.561.000
Resultat: 1.561.000 5.973.000 2.338.000 1.778.000 2.900.000
Egenkapital: 17.345.000 16.183.000 13.583.000 11.896.000 10.776.000
Regnskap for  LERØY DELICO AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 115.455.000 123.599.000 120.517.000 125.852.000 124.561.000
Driftskostnader -113.863.000 -121.066.000 -118.099.000 -123.912.000 -121.395.000
Driftsresultat 1.592.000 2.533.000 2.418.000 1.940.000 3.166.000
Finansinntekter 10.000 3.508.000 14.000 19.000 37.000
Finanskostnader -41.000 -68.000 -94.000 -181.000 -303.000
Finans -31.000 3.440.000 -80.000 -162.000 -266.000
Resultat før skatt 1.561.000 5.973.000 2.338.000 1.778.000 2.900.000
Skattekostnad -399.000 -1.288.000 -651.000 -658.000 -783.000
Årsresultat 1.162.000 4.685.000 1.687.000 1.120.000 2.117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.199.000 14.404.000 15.119.000 15.506.000 16.796.000
Sum omløpsmidler 18.707.000 25.929.000 19.040.000 15.336.000 18.225.000
Sum eiendeler 32.906.000 40.333.000 34.159.000 30.842.000 35.021.000
Sum opptjent egenkapital 10.025.000 8.863.000 6.263.000 4.576.000 3.456.000
Sum egenkapital 17.345.000 16.183.000 13.583.000 11.896.000 10.776.000
Sum langsiktig gjeld 0 174.000 1.653.000 3.134.000 4.611.000
Sum kortsiktig gjeld 15.561.000 23.976.000 18.923.000 15.812.000 19.632.000
Sum gjeld og egenkapital 32.906.000 40.333.000 34.159.000 30.842.000 35.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.455.000 123.599.000 120.517.000 125.852.000 124.561.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 115.455.000 123.599.000 120.517.000 125.852.000 124.561.000
Varekostnad -101.101.000 -107.495.000 -104.810.000 -110.660.000 -107.629.000
Lønninger -7.959.000 -8.043.000 -8.025.000 -7.422.000 -7.671.000
Avskrivning -161.000 -969.000 -1.189.000 -1.201.000 -1.540.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.642.000 -4.559.000 -4.075.000 -4.629.000 -4.555.000
Driftskostnader -113.863.000 -121.066.000 -118.099.000 -123.912.000 -121.395.000
Driftsresultat 1.592.000 2.533.000 2.418.000 1.940.000 3.166.000
Finansinntekter 10.000 3.508.000 14.000 19.000 37.000
Finanskostnader -41.000 -68.000 -94.000 -181.000 -303.000
Finans -31.000 3.440.000 -80.000 -162.000 -266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.491.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.162.000 4.685.000 1.687.000 1.120.000 2.117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 236.000 256.000 247.000 336.000
Fast eiendom 0 0 560.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 361.000 496.000 1.875.000 3.076.000
Sum varige driftsmidler 200.000 361.000 1.056.000 1.875.000 3.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.807.000 13.807.000 13.807.000 13.384.000 13.384.000
Sum anleggsmidler 14.199.000 14.404.000 15.119.000 15.506.000 16.796.000
Varebeholdning 3.186.000 3.796.000 3.786.000 1.963.000 2.383.000
Kundefordringer 10.482.000 12.759.000 10.823.000 10.946.000 10.057.000
Andre fordringer 442.000 278.000 26.000 66.000 525.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.203.000 5.256.000 3.903.000 2.222.000 5.260.000
Sum omløpsmidler 18.707.000 25.929.000 19.040.000 15.336.000 18.225.000
Sum eiendeler 32.906.000 40.333.000 34.159.000 30.842.000 35.021.000
Sum opptjent egenkapital 10.025.000 8.863.000 6.263.000 4.576.000 3.456.000
Sum egenkapital 17.345.000 16.183.000 13.583.000 11.896.000 10.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.832.000 12.147.000 9.260.000 898.000 4.064.000
Sum langsiktig gjeld 0 174.000 1.653.000 3.134.000 4.611.000
Leverandørgjeld 5.110.000 8.143.000 4.861.000 9.991.000 8.531.000
Betalbar skatt 361.000 610.000 660.000 574.000 0
Skyldig offentlige avgifter 922.000 659.000 854.000 943.000 796.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.336.000 2.417.000 3.288.000 3.406.000 6.241.000
Sum kortsiktig gjeld 15.561.000 23.976.000 18.923.000 15.812.000 19.632.000
Sum gjeld og egenkapital 32.906.000 40.333.000 34.159.000 30.842.000 35.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.146.000 1.953.000 117.000 -476.000 -1.407.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 0.9 0.9
Soliditet 52.7 40.1 39.8 38.6 30.8
Resultatgrad 1.4 2 2 1.5 2.5
Rentedekningsgrad 38.8 37.3 25.7 10.8 10.6
Gjeldsgrad 0.9 1.5 1.5 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 4.9 1 7.1 6.4 9.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex