Lernæs Eiendom As
Juridisk navn:  Lernæs Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørkvegen 9 Bjørkvegen 9 Fax:
7058 Jakobsli 7058 Jakobsli
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 811768472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
52.94%
Egenkapital  
  
4.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 100.000 100.000 100.000 12.000 12.000
Resultat: 78.000 51.000 52.000 -32.000 -25.000
Egenkapital: 1.442.000 1.381.000 1.342.000 1.316.000 1.439.000
Regnskap for  Lernæs Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 100.000 100.000 100.000 12.000 12.000
Driftskostnader -28.000 -62.000 -63.000 -75.000 -78.000
Driftsresultat 71.000 38.000 36.000 -64.000 -66.000
Finansinntekter 7.000 14.000 15.000 31.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 14.000 15.000 31.000 41.000
Resultat før skatt 78.000 51.000 52.000 -32.000 -25.000
Skattekostnad -18.000 -12.000 -25.000 8.000 7.000
Årsresultat 60.000 39.000 26.000 -24.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 681.000 730.000 974.000 1.219.000 1.454.000
Sum omløpsmidler 788.000 701.000 427.000 419.000 235.000
Sum eiendeler 1.469.000 1.431.000 1.401.000 1.638.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.342.000 1.281.000 1.242.000 1.216.000 1.339.000
Sum egenkapital 1.442.000 1.381.000 1.342.000 1.316.000 1.439.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 7.000 8.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 43.000 51.000 322.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 1.469.000 1.431.000 1.401.000 1.638.000 1.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 100.000 100.000 100.000 12.000 12.000
Driftsinntekter 100.000 100.000 100.000 12.000 12.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -29.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -33.000 -34.000 -46.000 -37.000
Driftskostnader -28.000 -62.000 -63.000 -75.000 -78.000
Driftsresultat 71.000 38.000 36.000 -64.000 -66.000
Finansinntekter 7.000 14.000 15.000 31.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 14.000 15.000 31.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 -200.000
Årsresultat 60.000 39.000 26.000 -24.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 4.000 0
Fast eiendom 534.000 588.000 600.000 613.000 625.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 534.000 588.000 600.000 613.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 148.000 142.000 373.000 603.000 829.000
Sum anleggsmidler 681.000 730.000 974.000 1.219.000 1.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 19.000 9.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 784.000 697.000 408.000 409.000 225.000
Sum omløpsmidler 788.000 701.000 427.000 419.000 235.000
Sum eiendeler 1.469.000 1.431.000 1.401.000 1.638.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.342.000 1.281.000 1.242.000 1.216.000 1.339.000
Sum egenkapital 1.442.000 1.381.000 1.342.000 1.316.000 1.439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 7.000 8.000 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 7.000 8.000 0 5.000
Leverandørgjeld 1.000 -6.000 1.000 3.000 0
Betalbar skatt 19.000 13.000 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 11.000 4.000 2.000 20.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 25.000 32.000 217.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 43.000 51.000 322.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 1.469.000 1.431.000 1.401.000 1.638.000 1.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 766.000 658.000 376.000 97.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 35.8 16.3 8.4 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 35.8 16.3 8.4 1.4 1.0
Soliditet 98.2 96.5 95.8 80.3 85.2
Resultatgrad 7 3 3 -533.3 -550.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.3 3.6 3.6 -2.0 -1.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex