Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lervaag Consulting AS
Juridisk navn:  Lervaag Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90175517
Leirvågdalen 50 Leirvågdalen 50 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 979890451
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/18/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.16%
Resultat  
  
1.8%
Egenkapital  
  
-15.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.642.000 2.255.000 2.011.000 2.372.000 3.040.000
Resultat: 1.474.000 1.448.000 949.000 1.365.000 1.955.000
Egenkapital: 1.649.000 1.957.000 810.000 1.156.000 3.364.000
Regnskap for  Lervaag Consulting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.642.000 2.255.000 2.011.000 2.372.000 3.040.000
Driftskostnader -984.000 -1.004.000 -1.055.000 -1.021.000 -1.296.000
Driftsresultat 1.658.000 1.250.000 956.000 1.350.000 1.744.000
Finansinntekter -183.000 197.000 400.000 15.000 211.000
Finanskostnader 0 0 -408.000 0 0
Finans -183.000 197.000 -8.000 15.000 211.000
Resultat før skatt 1.474.000 1.448.000 949.000 1.365.000 1.955.000
Skattekostnad -382.000 -301.000 -240.000 -372.000 -476.000
Årsresultat 1.092.000 1.147.000 709.000 993.000 1.479.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 157.000
Sum omløpsmidler 3.241.000 2.671.000 1.836.000 4.021.000 4.027.000
Sum eiendeler 3.241.000 2.671.000 1.836.000 4.021.000 4.184.000
Sum opptjent egenkapital 1.549.000 1.857.000 710.000 1.056.000 3.264.000
Sum egenkapital 1.649.000 1.957.000 810.000 1.156.000 3.364.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.592.000 714.000 1.026.000 2.865.000 821.000
Sum gjeld og egenkapital 3.241.000 2.671.000 1.836.000 4.021.000 4.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.642.000 2.255.000 2.011.000 2.372.000 3.040.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.642.000 2.255.000 2.011.000 2.372.000 3.040.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -688.000 -690.000 -681.000 -690.000 -775.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -296.000 -314.000 -374.000 -331.000 -521.000
Driftskostnader -984.000 -1.004.000 -1.055.000 -1.021.000 -1.296.000
Driftsresultat 1.658.000 1.250.000 956.000 1.350.000 1.744.000
Finansinntekter -183.000 197.000 400.000 15.000 211.000
Finanskostnader 0 0 -408.000 0 0
Finans -183.000 197.000 -8.000 15.000 211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 -1.056.000 -3.200.000 -1.100.000
Årsresultat 1.092.000 1.147.000 709.000 993.000 1.479.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 157.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 157.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 254.000 217.000 472.000 616.000 254.000
Andre fordringer 0 0 6.000 0 3.000
Sum investeringer 864.000 1.082.000 917.000 1.563.000 1.631.000
Kasse, bank 2.123.000 1.372.000 442.000 1.842.000 2.139.000
Sum omløpsmidler 3.241.000 2.671.000 1.836.000 4.021.000 4.027.000
Sum eiendeler 3.241.000 2.671.000 1.836.000 4.021.000 4.184.000
Sum opptjent egenkapital 1.549.000 1.857.000 710.000 1.056.000 3.264.000
Sum egenkapital 1.649.000 1.957.000 810.000 1.156.000 3.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 17.000 6.000 7.000
Betalbar skatt 382.000 301.000 240.000 372.000 476.000
Skyldig offentlige avgifter 153.000 140.000 146.000 89.000 173.000
Utbytte -1.400.000 0 -1.056.000 -3.200.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.051.000 269.000 623.000 2.398.000 165.000
Sum kortsiktig gjeld 1.592.000 714.000 1.026.000 2.865.000 821.000
Sum gjeld og egenkapital 3.241.000 2.671.000 1.836.000 4.021.000 4.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.649.000 1.957.000 810.000 1.156.000 3.206.000
Likviditetsgrad 1 2 3.7 1.8 1.4 4.9
Likviditetsgrad 2 2 3.7 1.8 1.5 5.0
Soliditet 50.9 73.3 44.1 28.7 80.4
Resultatgrad 62.8 55.4 47.5 56.9 57.4
Rentedekningsgrad 2.3
Gjeldsgrad 1 0.4 1.3 2.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 45.5 54.2 73.9 33.9 46.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex