Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leslie Jernbanetorget AS
Juridisk navn:  Leslie Jernbanetorget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23362036
Jernbanetorget 6 Jernbanetorget 6 Fax: 64946280
0154 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987973196
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tiq Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
-0.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -26.000
Egenkapital: -585.000 -581.000 -578.000 -570.000 -547.000
Regnskap for  Leslie Jernbanetorget AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -25.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 6.000 8.000
Sum eiendeler 0 0 0 6.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -835.000 -831.000 -828.000 -820.000 -797.000
Sum egenkapital -585.000 -581.000 -578.000 -570.000 -547.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 585.000 581.000 578.000 576.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 6.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 3.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -28.000
Driftskostnader -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -25.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -3.000 -8.000 -22.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 6.000 8.000
Sum eiendeler 0 0 0 6.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -835.000 -831.000 -828.000 -820.000 -797.000
Sum egenkapital -585.000 -581.000 -578.000 -570.000 -547.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 585.000 581.000 576.000 571.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 555.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 581.000 578.000 576.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 6.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -585.000 -581.000 -578.000 -570.000 -547.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -9500.0 -6837.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -366.7 -325.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex