Letnes Entreprenør As
Juridisk navn:  Letnes Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74154250
Utøyvegen 760 Utøyvegen 760 Fax: 74154251
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 919605960
Aksjekapital: 8.500.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 12/11/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.85%
Resultat  
  
-10.53%
Egenkapital  
  
6.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 126.386.000 106.343.000 99.206.000 90.069.000 81.507.000
Resultat: 3.815.000 4.264.000 4.719.000 8.945.000 1.975.000
Egenkapital: 50.433.000 47.457.000 44.038.000 39.221.000 32.089.000
Regnskap for  Letnes Entreprenør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 126.386.000 106.343.000 99.206.000 90.069.000 81.507.000
Driftskostnader -122.528.000 -102.074.000 -94.529.000 -81.219.000 -79.552.000
Driftsresultat 3.856.000 4.268.000 4.677.000 8.850.000 1.956.000
Finansinntekter 254.000 343.000 243.000 324.000 263.000
Finanskostnader -295.000 -347.000 -200.000 -229.000 -244.000
Finans -41.000 -4.000 43.000 95.000 19.000
Resultat før skatt 3.815.000 4.264.000 4.719.000 8.945.000 1.975.000
Skattekostnad -839.000 -844.000 -909.000 -2.014.000 -282.000
Årsresultat 2.976.000 3.419.000 3.810.000 6.931.000 1.693.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.857.000 40.215.000 28.776.000 27.809.000 26.639.000
Sum omløpsmidler 46.734.000 53.328.000 50.702.000 52.772.000 29.509.000
Sum eiendeler 86.591.000 93.543.000 79.478.000 80.581.000 56.148.000
Sum opptjent egenkapital 37.534.000 34.558.000 31.139.000 30.515.000 23.584.000
Sum egenkapital 50.433.000 47.457.000 44.038.000 39.221.000 32.089.000
Sum langsiktig gjeld 8.735.000 14.943.000 8.608.000 16.948.000 8.750.000
Sum kortsiktig gjeld 27.422.000 31.144.000 26.832.000 24.413.000 15.309.000
Sum gjeld og egenkapital 86.590.000 93.544.000 79.478.000 80.582.000 56.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.788.000 104.099.000 99.101.000 95.379.000 80.850.000
Andre inntekter 597.000 2.244.000 105.000 -5.311.000 657.000
Driftsinntekter 126.386.000 106.343.000 99.206.000 90.069.000 81.507.000
Varekostnad -68.524.000 -53.467.000 -53.896.000 -44.181.000 -44.400.000
Lønninger -30.372.000 -26.639.000 -22.666.000 -20.935.000 -18.294.000
Avskrivning -7.537.000 -6.969.000 -5.605.000 -5.233.000 -4.858.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.260.000 -15.929.000 -12.253.000 -11.444.000 -10.606.000
Driftskostnader -122.528.000 -102.074.000 -94.529.000 -81.219.000 -79.552.000
Driftsresultat 3.856.000 4.268.000 4.677.000 8.850.000 1.956.000
Finansinntekter 254.000 343.000 243.000 324.000 263.000
Finanskostnader -295.000 -347.000 -200.000 -229.000 -244.000
Finans -41.000 -4.000 43.000 95.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 -3.186.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.976.000 3.419.000 3.810.000 6.931.000 1.693.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 36.048.000 35.253.000 23.772.000 22.610.000 20.921.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.048.000 35.253.000 23.772.000 22.610.000 20.921.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.809.000 4.962.000 5.004.000 5.199.000 5.718.000
Sum anleggsmidler 39.857.000 40.215.000 28.776.000 27.809.000 26.639.000
Varebeholdning 3.866.000 1.701.000 772.000 881.000 307.000
Kundefordringer 35.612.000 40.939.000 38.539.000 32.201.000 22.699.000
Andre fordringer 4.944.000 8.782.000 6.980.000 4.924.000 1.626.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.312.000 1.906.000 4.411.000 14.765.000 4.877.000
Sum omløpsmidler 46.734.000 53.328.000 50.702.000 52.772.000 29.509.000
Sum eiendeler 86.591.000 93.543.000 79.478.000 80.581.000 56.148.000
Sum opptjent egenkapital 37.534.000 34.558.000 31.139.000 30.515.000 23.584.000
Sum egenkapital 50.433.000 47.457.000 44.038.000 39.221.000 32.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.307.000 2.998.000 5.189.000 5.286.000 3.205.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.119.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.735.000 14.943.000 8.608.000 16.948.000 8.750.000
Leverandørgjeld 11.173.000 11.368.000 10.685.000 10.233.000 5.298.000
Betalbar skatt 1.529.000 3.036.000 0 0 826.000
Skyldig offentlige avgifter 5.914.000 3.533.000 1.881.000 4.568.000 3.422.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.687.000 13.207.000 14.266.000 9.612.000 5.763.000
Sum kortsiktig gjeld 27.422.000 31.144.000 26.832.000 24.413.000 15.309.000
Sum gjeld og egenkapital 86.590.000 93.544.000 79.478.000 80.582.000 56.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.312.000 22.184.000 23.870.000 28.359.000 14.200.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.9 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.9 2.1 2.0
Soliditet 58.2 50.7 55.4 48.7 57.2
Resultatgrad 3.1 4 4.7 9.8 2.4
Rentedekningsgrad 13.1 12.3 23.4 38.6 9.1
Gjeldsgrad 0.7 1 0.8 1.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.7 4.9 6.2 11.4 4.0
Signatur
17.11.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex