Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Levajok Fjellstue AS
Juridisk navn:  Levajok Fjellstue AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78929714
Levajok Levajok Fax: 78929122
9845 Tana 9845 Tana
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 985273898
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/7/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.53%
Resultat  
  
-1193.75%
Egenkapital  
  
-6.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 598.000 782.000 765.000 1.243.000 1.325.000
Resultat: -207.000 -16.000 39.000 70.000 -19.000
Egenkapital: 2.409.000 2.569.000 2.577.000 2.542.000 2.485.000
Regnskap for  Levajok Fjellstue AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 598.000 782.000 765.000 1.243.000 1.325.000
Driftskostnader -800.000 -792.000 -718.000 -1.166.000 -1.321.000
Driftsresultat -203.000 -10.000 48.000 77.000 4.000
Finansinntekter 12.000 9.000 10.000 9.000 8.000
Finanskostnader -17.000 -16.000 -19.000 -15.000 -31.000
Finans -5.000 -7.000 -9.000 -6.000 -23.000
Resultat før skatt -207.000 -16.000 39.000 70.000 -19.000
Skattekostnad 47.000 8.000 -4.000 -14.000 10.000
Årsresultat -160.000 -8.000 34.000 57.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.855.000 3.017.000 3.130.000 3.293.000 3.456.000
Sum omløpsmidler 300.000 304.000 445.000 341.000 203.000
Sum eiendeler 3.155.000 3.321.000 3.575.000 3.634.000 3.659.000
Sum opptjent egenkapital 1.109.000 1.269.000 1.277.000 1.242.000 1.185.000
Sum egenkapital 2.409.000 2.569.000 2.577.000 2.542.000 2.485.000
Sum langsiktig gjeld 509.000 556.000 646.000 745.000 849.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 196.000 353.000 348.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.154.000 3.321.000 3.576.000 3.635.000 3.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 533.000 715.000 765.000 1.243.000 1.325.000
Andre inntekter 64.000 67.000 0 0 0
Driftsinntekter 598.000 782.000 765.000 1.243.000 1.325.000
Varekostnad -61.000 -116.000 -126.000 -188.000 -192.000
Lønninger -131.000 -141.000 -65.000 -294.000 -362.000
Avskrivning -162.000 -163.000 -163.000 -163.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -446.000 -372.000 -364.000 -521.000 -607.000
Driftskostnader -800.000 -792.000 -718.000 -1.166.000 -1.321.000
Driftsresultat -203.000 -10.000 48.000 77.000 4.000
Finansinntekter 12.000 9.000 10.000 9.000 8.000
Finanskostnader -17.000 -16.000 -19.000 -15.000 -31.000
Finans -5.000 -7.000 -9.000 -6.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -160.000 -8.000 34.000 57.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.831.000 2.969.000 3.058.000 3.196.000 3.335.000
Maskiner anlegg 22.000 26.000 30.000 33.000 37.000
Driftsløsøre 2.000 22.000 43.000 64.000 85.000
Sum varige driftsmidler 2.855.000 3.017.000 3.130.000 3.293.000 3.456.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.855.000 3.017.000 3.130.000 3.293.000 3.456.000
Varebeholdning 10.000 13.000 15.000 16.000 17.000
Kundefordringer 5.000 14.000 50.000 20.000 1.000
Andre fordringer 2.000 0 10.000 10.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 277.000 370.000 295.000 184.000
Sum omløpsmidler 300.000 304.000 445.000 341.000 203.000
Sum eiendeler 3.155.000 3.321.000 3.575.000 3.634.000 3.659.000
Sum opptjent egenkapital 1.109.000 1.269.000 1.277.000 1.242.000 1.185.000
Sum egenkapital 2.409.000 2.569.000 2.577.000 2.542.000 2.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 56.000 65.000 61.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 509.000 556.000 646.000 745.000 849.000
Leverandørgjeld 49.000 32.000 52.000 46.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -9.000 1.000 20.000 0 -12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 163.000 280.000 302.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 196.000 353.000 348.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.154.000 3.321.000 3.576.000 3.635.000 3.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 108.000 92.000 -7.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.3 1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.2 0.9 0.6
Soliditet 76.4 77.4 72.1 69.9 67.9
Resultatgrad -33.9 -1.3 6.3 6.2 0.3
Rentedekningsgrad -11.9 -0.6 2.5 5.1 0.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -6.1 - 1.6 2.4 0.3
Signatur
04.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex